Според Годишния доклад на Международната федерация на звукозаписната индустрия: Приходите от записана музика в световен мащаб нарастват с 9,7 %

Глобалният музикален пазар нарастна с 9,7% през 2018 г. Това е четвъртата поредна година на растеж, според Международната федерация на звукозаписната индустрия (IFPI) - организацията, която представлява музикалната индустрия по света. Данните, публикувани днес в IFPI Global Music Report 2019, показват, че общите приходи за 2018 г. са 19.1 млрд. щ.д.

Прочетете доклада на IFPI/Read IFPI’s ‘State of the Industry Report’ here

Приходите от стрийминг нарастват с 34.0% и представляват почти половината (47%) от глобалните приходи, движени от 32.9% увеличение на платените абонаменти. В края на 2018 г. ползватели на платени услуги за стрийминг са 255 млн., като тези стрийминг услуги представляват 37% от общите приходи от записана музика. Ръстът от стрийминг компенсира голяма част от спада от 10,1% на физическите приходи, както и спада от 21,2% в приходите от даунлоуд.

Инвестициите, иновациите и партньорствата, с които звукозаписните компании развиват дейността си, подкрепят артистите да се свързват с феновете по света, като същевременно създават динамичен растеж на пазарите с висок потенциал. За четвърта поредна година Латинска Америка е най-бързо растящият като приходи регион (+ 16,8%) с Бразилия (+ 15,4%) и Мексико (+ 14,7%). Регионът на Азия и Австралазия (+ 11.7%) се превърна във втория по ръст на приходите регион за физически и цифрови приходи общо, като лидер тук е Южна Корея (+ 17,9%).

Ключови цифри за 2018

  • Глобален ръст на приходите: + 9.7%
  • Приходите от стрийминг са 47% от глобалната сума приходи
  • Ръст в приходите от платен стрийминг: + 32.9%
  • Физически приходи: -10.1%
  • Приходи от даунлоуд: -21.2%

Франсес Муур, Главен изпълнителен директор на IFPI, заяви: „Миналата година беше четвърта поредна година на растеж, водена от страхотна музика на невероятни артисти в партньорство с талантливи, работещи със страст хора в звукозаписните компании по целия свят.Тъй като музикалните пазари продължават да се развиват и разгръщат, наложително е да има подходяща правна и бизнес инфраструктура, за да се гарантира, че музиката е справедливо оценена и че приходите се връщат към притежателите на права, за да подкрепят следващия цикъл на развитие.“, отбеляза Муур и допълни: „Ние продължаваме да работим за уважението и признаването на музикалните авторски и сродни права по целия свят, както и за разрешаването на проблема с „разликата в стойността“ чрез създаване на равни условия за договаряне на справедливи сделки за тези, които създават музика. Преди всичко, ние работим, за да гарантираме, че музиката ще продължи своето вълнуващо пътешествие по света."

Стриймингът е водещ и на българския музикален пазар, като формира 24% дял от общия приход за 2018 година. Ръстът общо от стрийминг услуги – платени и подкрепени от реклама, за изминалата година е над 50% спрямо 2017 година.“, каза Ина Килева - Изпълнителен директор на Българската асоциация на музикалните продуценти (БАМП). „Изминалата година е положителна за българската музикална индустрия, която отбелязва +17,4% общ ръст на приходите от физически и дигитални продажби, синхронизации и колективно управлявани продуцентски права. В цифрово изражение приходът на индустрията в България е общо 6,3 милиона щ.д. “, допълни тя.

„Забелязваме, обаче, различно съотношение между отделните приходи на музикалния пазар в България, спрямо обичайното им съотношение като дял от общия приход в световен мащаб.“, посочи Изпълнителният директор на БАМП. „Така, за 2018г. статистиката показва, че основният дял в приходите на музикалната звукозаписна индустрия в България продължава да се формира от сектора на колективното управление на сродни права и дейността на съответното дружество ПРОФОН  - над 60%, при обичаен дял на тези приходи в световен мащаб от едва 14%.“ 

„Причините за това са комплексни, но сред тях изпъква проблемната бизнес среда, която препятства развитието на легалните дигитални услуги и навлизането на нови такива. Пропуските в законодателството, лошото правоприлагане и неефективното противодействие на пиратството онлайн са сред причините индустрията в България да не монетизира в достатъчна степен управляваните от нея дигитални права и всеки ден да се бори за оцеляване.“, отбеляза Килева.

 

Международната Федерация на Звукозаписната Индустрия (IFPI) представлява световната звукозаписна индустрия като обединява над 1300 членове – водещи и независими звукозаписни компании от 60 държави по света, както и представителни Национални групи на територията на 57 държави.

Българска Асоциация на Музикалните Продуценти (БАМП) e Сдружение с нестопанска цел, което обединява водещи български продуцентски компании в областта на звукозаписната индустрия. През 1999 година Асоциацията е призната за Национална група на Международната федерация на звукозаписната индустрия (IFPI) и съдейства на IFPI със статистически данни за българския музикален пазар при подготовката на ежегодния IFPI Global Music Report.