Европейско законодателство PDF Печат Е-поща

Регламент на Съвета на Европейския съюз № 1383/2003 от 22.07.2003 г. относно действията на митническите органи срещу стоки заподозрени в нарушаване на определени права на интелектуална собственост и мерките срещу стоки, за които е установено, че нарушават такива права

Директива 92/100/ЕИО относно правото на наем и правото на заем и някои права, сродни на авторските в областта на интелектуалната собственост

Директива 93/83/ЕИО относно координацията на някои правила, отнасящи се до авторското право и сродните му права, приложими към излъчването чрез спътник и препредаването чрез кабел;


Директива 93/98/ЕИО относно хармонизиране срока на закрила на авторското право и някои сродни права;

Директива 2001/29/EО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество;

Директива 2004/48/ЕО относно изпълнението на права върху интелектуална собственост;

Директива 2006/24/ЕО (Директива за съхраняване на данни);

Директива 2006/116/ЕО относно срока на защита на авторското право и сродните му права;