От името на повече от 100 000 изпълнители, звукозаписни компании, композитори, издатели и разпространители PDF Печат Е-поща
24 януари, 2008-01-28
До Комисар Чарли МакКрийви
Вътрешен пазар и Услуги
Европейска комисия
Брюксел 1049

Уважаеми Комисар МакКрийви,

Относно: Справедлив срок на защита и хармонизация на музикалните копродукции
Ако Европа върви към постигане на целта си да стане водеща икономика, базирана на познанието, то тя трябва да постави творческия си сектор на едно равнище с останалите части на света.
Това е крайно необходимо, за да се осигури просперираща европейска музикална култура и конкурентен музикален бизнес и ще доведе до нарастване на креативната икономика. Сегашното несъответствие в срока на защита, както вътре в самия Европейски съюз, така и между ЕС и други музикални пазари, трябва да бъде поправено, ако Европейският музикален сектор иска да се конкурира равностойно. Произтичащите резултати от настоящето преразглеждане на Директивата за срока на защита ще имат значимо влияние върху доходите на десетки хиляди хора, работещи в Европейския музикален сектор. Като представители на изпълнители, музикални издатели, независими и главни звукозаписни продуценти, разпространители от развлекателната сфера и дружества за колективно управление, ние искаме да повдигнем пред Вас 3 спорни въпроса, относно важността на Европейския музикален сектор в контекста на това преразглеждане.

1. Увеличаване на продължителността на срока на защита

Увеличавайки 50-годишния срок на защита е въпрос на справедливост за десетки хиляди талантливи изпълнители, които са допринесли за Европейската многообразна и вълнуваща музикална култура. Увеличава се броят на изпълнителите, които губят приходи в по-късен етап от живота си, в момент когато най-вече се нуждаят от тях, тъй като техните ранни творби попадат в публично владение. Артисти и продуценти вече организират дискусии, за да се усвои ползата от всяко едно удължаване, примерно чрез създаването на специален фонд за всички изпълнители, включително временните музиканти. На световно равнище, ЕС би трябвало да намали голямото несъответствие, което съществува между 50-годишния срок на защита правата на изпълнителите и продуцентите в Европа и същия на многото други музикални пазари, осигуряващи по-дълъг срок (70 до 95 години). Тази ситуация не позволява Европейските изпълнители и звукозаписни компании да се конкурират на равни начала с останалия свят, така че едно удължение е крайно нужно за всеки от тях. Също така е важно да се отбележи, че един по-дълъг срок на защита би насърчил звукозаписните компании да ре-инвестират в нови таланти и многообразен диапазон от нова музика, което ще е от полза едновременно и за изпълнители, и за потребители.

2. Хармонизиране на срока на защита за музикалните копродукции

Понастоящем, някои страни - членки на Европейския съюз предвиждат срокът на защита за копродукции да продължава доживот, плюс 70 години от смъртта на последният жив съавтор. В други страни- членки, авторите на копродукции и части на такива, се разглеждат отделно и предвиденият срок за защита е доживот плюс 70 години от смъртта на конкретния автор. В последствие, това ще покаже неестественото разделяне на целостта на копродукциите, чиито части попадат в публичното владение по различно време.
Такова противоречие в критериите, използвани в ЕС за изчисляване на срока на защита за музикалните копродукции, има негативно влияние върху хармонизацията на защитата на авторските и сродните му права за музикалните творби във вътрешния пазар и неминуемо ще има последствия като несъответствия в пазара. В допълнение, такива противоречия влияят на управлението на правата и изправят все по-голям брой препятствия, като бек-офисите трябва да се справят с все повечето използване на музиката по различно време на различни места. Това може да се разреши посредством поправка на Директивата за срока на защита, която би изяснила критериите за изчисляване на срока на защита на музикалните копродукции, т.е. със срок, който би действал до смъртта на последната жива личност и съдействащ за творенето на музика. Същият метод е приложен успешно в Директивата за срока на защита за постигане на хармонизация на срока за аудио-визуални творби. Не виждаме причина да не последваме същата насока, за да се постигне справедливост и хармонизация за музикалните съавтори.

3. Елиминиране на несъответствията за изпълнителите, отнасящи се до изтичане на срока

Член 11.2 от Директивата за информационното общество (2001) променя частично критериите за изчисляване срока на защита само за продуценти и така създава противоречие с изпълнителите. Няма логична причина за това несъответствие и ние вярваме, че то не е умишлено. Следователно, Директивата за срока на защита би трябвало да се измени като за начало на изпълнителите се осигури срок на защита, изчислен според същите критерии, валидни за продуцентите, в унисон с разпоредбите на чл. 11.2 от Директивата за информационното общество

Заключение

Г-н Комисар, ние много се надяваме, че Вие ще вземете в предвид всички тези фактори, предлагайки подобрение в срока на защита за звукозаписите в Европа, хармонизирайки срока на защита за музикалните копродукции и премахвайки различието установено в точка 3 по-горе. Ако имате някакви въпроси или се нуждаете от допълнителна информация, долуподписаните организации остават на ваше разположение.
Подписано от:

FIM – Международен Съюз на Музикантите
GIART – Международна Организация на Изпълнителите
ICMP – Международна Конфедерация на Музикалните Издатели
IFPI – Международна Федерация на Звукозаписната Индустрия
IMPA – Асоциация на Международните Музикални Издатели
IMPALA – Асоциация на Независимите Музикални Компании
GERA Europe – Global Entertainment Retail Association-Europe

Европейски дружества за колективно управление:
AGATA, Литва
AGEDI, Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales, Испания
Естонска Асоциация на Звукозаписните Продуценти
Gramex, Дания
Gramex, Финландия
GVL, Германия
Grammo, Гърция
LalPA, Латвия
LSG, Австрия
MU-YAP, Турция
PHONOSJUS Ltd., Унгария
PPI, Ирландия
PPL and VPL, Великобритания
Prophon, България
SAMI, Швеция
SCPP, Société Civile des Producteurs Phonographiques, Франция
SIMIM, Белгия
SENA, Холандия
Union of Phonogram Producers, Румъния
ZAPRAF/HDU, Хърватия
ZPAV, Полша