Eвропейският съд праща ясен сигнал, че страните членки трябва да намерят правилния баланс между пиратството и правоприлагането по отношение правата на интелектуалната собственост PDF Печат Е-поща
Брюксел, 29 януари, 2008 г. – Звукозаписната индустрия ще продължи усилената кампания срещу Интернет пиратството, следвайки днешното решение на Европейския съд, засягащо защитата на правата на интелектуалната собственост. Постановление по случая “Promusicae v.Telefonica” потвърждава,  че страните-членки могат да продължат да изискват разкриване на данни по граждански дела.

Съдът проучи дали закон на ЕС задължава страните-членки да осигуряват достъп до данни, необходими за образуване на гражданско дело, с цел противопоставяне на Интернет нарушенията. Решението постановява ясно, че Европейският закон за защита на личните данни “не изключва възможността страни-членки да наложат задължение за разкриване на лични данни в контекста на гражданското производство”. То също признава, че Европейските законодатели в никакъв случай не са имали намерението Европейското законодателство, свързано със защитата на данните, да бъде използвано за блокиране ефективната защита на правата на интелектуална собственост.

Въпреки, че Съдът постановява, че Европейските страни-членки не са задължени да налагат разкриване на данни в граждански дела, Решението ясно ги задължава да намерят баланс между зачитането на личната информация, от една страна и правилното защитаване на собствеността и гарантирането на ефективните мерки за това, от друга. По наша преценка, това означава, че притежателите на авторски права имат възможност да получават информацията, която им е нужна , за да подкрепят своите права и да постигнат ефективни мерки на защита.

Джон Кенеди, председател и главен изпълнителен директор на IFPI (Международна федерация на Звукозаписната Индустрия), каза: “Кражбата на интелектуална собственост в Интернет е най-голямото препятствие за развитието на музикалния бизнес днес. Европейският съд потвърди нуждата от ефективни средства за спиране на пиратството. Решението означава, че въпреки всичко притежателите на музикални права могат да предприемат действия за прилагане на своите правата и праща ясен сигнал,че страните-членки трябва да постигнат правилния баланс между личните данни и защитата на правата на интелектуална собственост; както и че правата на интелектуална собственост нито могат да бъдат игнорирани, нито пренебрегвани.”