Финландският апелативен съд постанови: операторите на финландсkata bittorrent мрежа са намерени за виновни за нарушаване на авторското право и сродните му права PDF Печат Е-поща
Хелзинки, 19-ти юни 2008
На 12 оператора на peer-to-peer мрежата Finreactor им бяха повдигнати обвинения днес от Апелативния съд на Турку във Финландия. Finreactor беше мрежа с 10 000 регистрирани потребители ползващи BitTorrent. Финландското национално бюро по разследвания извърши проверка на сайта през декември, 2004г.
През октомври 2006 Областният съд в Турку обвинени четиринадесет оператори в престъпления свързани с авторското право и сродните му права и седем оператори за подпомагане на тези престъпления. Операторите са отговаряли за техническата поддръжка на системата, както и за контрола върху потребителите. Обвиняемите са осъдени да заплатят компенсация за нанесени щети, както и други разноски на стойност от 566 000 евро на притежателите на авторските права.

Четиринадесет от общо 21 души срещу които бяха повдигнати обвинения обжалваха в Апелативния съд. Седем от тях сключиха доброволно споразумение с притежателите на авторски права след постановлението на Областния съд. Двама души бяха намерени за невинни, тъй като ролята им като оператори е счетена за незначителна.

Обвиненията на Апелативният съд срещу подсъдимите бяха базирани на факта, че те напълно са осъзнавали, че почти целия материал достъпен чрез техните услуги e бил в нарушение на закона и са действали предумишлено. Съдът поддържаше тезата, че целта на мрежата е била да се споделя колкото се може повече ново незаконно съдържание между потребителите й. Клиентите на мрежата са били задължавани да поддържат някакво минимално съотношение между качваното и сваляно съдържание, за да се запазят техните акаунти.

Съдът отхвърли твърденията на обвиняемите, че като оператори не са били отговорни за нарушенията, докато съдържанието се е обменяло директно между потребителите, както и че не е имало нелегално съдържание, което да се е съхранявало или прехвърляло посредством тракера, т.е. основната роля на  операторите би трябвало да се счете просто като свързваща. Съдът постанови, че операторите напълно са осъзнавали, че се е осъществявало незаконното копиране на информация между потребителите на мрежата Finreactor. Апелативният съд потвърди, че обвиняемите директно са замесени в нелегалното предоставяне и възпроизвеждане на защитено от закона съдържание между клиентите на услугата.

Обвиняемите също твърдяха, че мрежата Finreactor би трябвало да се разглежда като хостинг сървис пръвайдър, според директивата за Електронната търговия, член 14. Те оспориха също обвиненията, че щом притежателите на авторските права не са им предоставили известие и не са им дали ясно предупреждение, отнасящо се до възможни нелегални торент файлове съдържащи се в мрежата на Finreactor, те нямат гражданска или наказателна отговорност. Съдът се произнесе относно това, че операторите са били директно замесени в незаконната дейност и следователно не могат да пледират за освобождаване от отговорност.

През последните три месеца 200 429,625 терабайта информация е била споделена от предоставената от мрежата услуга, което се равнява на данни, записани върху 450,000 CDs.  Основната част от споделяното съдържание е било музика, филми, софтуер и игри. Количеството на данните предоставени в тези категории изчислени като обичаен файлов размер показва, че потребителите на Finreactor са свалили приблизително 16 000 игри, 136 000 филма и 274 000 музикални албуми чрез предоставената им услуга. Тази приблизителна оценка е базирана само на завършените даунлоуди.