ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БАМП PDF Печат Е-поща
Управителният съвет на Българската асоциация на музикалните продуценти – БАМП, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание на 20.05.2010г. от 15:00 часа, на адреса на управление на сдружението в гр. София, ул. „Цар Асен” № 77, ет.4.

 ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Управителният съвет на Българската асоциация на музикалните продуценти – БАМП, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание на 20.05.2010г., от 15:00 часа на адреса на управление на сдружението в гр. София: ул. „Цар Асен” № 77, ет.4., със следния дневен ред:


1. Приемане на годишния отчет за 2009 г. на Управителния съвет на Сдружението;
2. Приемане на годишния доклад за 2009 г. на Контрольора на Сдружението;
3. Приемане на бюджет на Сдружението за 2010 г.;
4. Приемане на промени в Устава на Сдружението;
5. Попълване на състава на Управителния съвет на Сдружението;
6. Изключване на членове на Сдружението;
7. Приемане на нови членове в Сдружението.


При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 34, ал.2 от Устава на сдружението, събранието ще се проведе същия ден от 16.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.