Творческите индустрии с отворено писмо до г-н Бойко Борисов и г-н Вежди Рашидов PDF Печат Е-поща

„Новият медиен законопроект да бъде в синхрон с авторскоправното законодателство”, се казва в отворено писмо от страна на творческите индустрии към министър-председателя на Република България, г-н Бойко Борисов.

Писмото е изпратено от председателите на управителните съвети на седем граждански сдружения от творческия сектор в България - МУЗИКАТОР, ПРОФОН, ФИЛМАУТОР, ТЕАТЕРАУТОР, КОПИ БГ и БАМП, и изразява позицията на техните членове, допринесли за изграждането на българската култура. Авторите на писмото държат в работната група за подготовка на нов медиен закон да има компетентен представител на творческия сектор, който ще допринесе за създаването на по-качествено и ефективно медийно законодателство, отразяващо в пълнота обществените отношения и отговарящо на европейските стандарти за прозрачност, медиен плурализъм, културно многообразие и уважение към правата върху интелектуална собственост.

ВИЖТЕ ЦЯЛОТО ОТВОРЕНО ПИСМО - СТР. 1 И СТР.2

Тази позиция е вече изразена и в предишно тяхно писмо до министър-председателя Бойко Борисов и министъра на Културата Вежди Рашидов от 22 март 2010 г. Става ясно, обаче, че искането не е уважено, а работната група е сформирана и работи без техен представител.

В отвореното си писмо, представителите на културните дейци се надяват това да не е умишлено пренебрежение от страна на правителството към творческия сектор в България, нито проява на двоен стандарт. Както е известно, медийните сдружения като ползватели участват в разписването на Закона за авторското право и сродните му права и това се приема с разбиране от правоносителите. За съжаление, законодателният подход при бъдещия медиен закон е различен и далеч от европейските практики. 

В заключение, дружествата се надяват все пак техен представител да бъде включен в работната група по този законопроект, който пряко засяга българската културата и правото на интелектуална собственост.

ПРЕДЛАГАМЕ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО - СТР.1 И СТР.2