Проучване на IIPA - Авторско-правните индустрии са двигателят за растеж на американската икономика PDF Печат Е-поща
Международният алианс по интелектуална собственост (IIPA) публикува проучването си за икономическото влияние на авторско-правните индустрии в САЩ.
През 2010 г. американските индустрии, най-зависими от опазването на авторските и сродни права:

·         са добавили над 930 милиарда долара в американската икономика, формирайки близо 6.4 % от общия БВП;
·         са дали работа на около 5.1 милиона американски работници – близо 5 % от всички заети в частния сектор, като средните заплати в сектора са с 27 % по-високи, отколкото средните в страната;
·         са реализирали чуждестранни продажби и износ на обща стойност 134 милиарда долара - много повече от сектори като авиация, автомобили и земеделие.

Проучването, озаглавено Авторско-правните индустрии и американската икономика: Доклад 2011, е подготвено за IIPA от Stephen Siwek от консултантската фирма Economists Incorporated. То обновява и сравнява предишни 12 проучвания, следящи икономическото въздействие и принос на американските индустрии създаващи, продуциращи и разпространяващи филми, ТВ програми, видео и DVD, музика и звукозаписи, книги и списания, бизнес софтуер и развлекателен софтуер.

„Новото издание на нашето проучване за пореден път показва в каква огромна степен американските авторско-правни индустрии допринасят за американските работни места, заплати, икономически растеж и международна конкурентоспособност”, каза Steven J. Metalitz от IIPA. “Публикуваните анализи, основани на правителствена информация на САЩ, демонстрират жизненоважната роля, която авторските права и креативността играят за растежа на американската икономика. За да запазим и увеличим тази жизненост, трябва да гарантираме силна правна защита на американските креативност, иновации и изобретателност, както у нас, така и на пазарите на нашите търговски партньори – както във физическия, така и в онлайн света. Силното и модерно законодателство в областта на авторските и сродни права, което взема предвид промените в технологията и продължаващите щети, нанасяни от кражба на авторски права и убедителното прилагане на тези закони, са критичните съставни частици на националните ни усилия да създадем и запазим американските работни места, да намалим търговските дефицити и създадем условия за продължителен икономически растеж”, коментира още Steven J. Metalitz.      

Пълния доклад, както и допълнителни материали могат да бъдат намерени на адрес: http://www.iipa.com/copyright_us_economy.html

ОСНОВНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДОКЛАДА:

Авторско-правните индустрии спомагат значително за общия брутен вътрешен продукт (БВП) на САЩ
 
През 2010 г., стойността, добавена от основните авторско-правни индустрии е 931.8 милиарда долара или 6.36 % от американската икономика   
 
Стойността, добавена от всички авторско-правни индустрии (основните, плюс тези, чиито приходи зависят от дейността на основните) през 2010 г. се равнява на 1.627 трилиона долара или 11.10 % от БВП на САЩ.

Нивата на ръст в авторско-правните индустрии остават по-високи, от средните за икономиката на САЩ, въпреки рецесията:

Въпреки трудния период на рецесия през 2008-2009 г., основните авторско-правни индустрии се представят на нива над средните за американската икономика през 2007-2010 г., отбелязвайки ръст от 1.1 % на годишна база. Средният годишен ръст на цялата американска икономика през същия период е едва 0.05 %.
 
През същия период, всички авторско-правни индустрии отбелязват годишен ръст от 1.47 %.

Заетост и заплати: работниците в авторско-правните индустрии печелят над средното за работниците в САЩ

Заетите в основните авторско-правни индустрии са били близо 5.1 милиона през 2010 г. Това представлява 3.93 % от цялата работна сила на САЩ и 4.75 % от цялата заетост на страна в частния сектор.

Средната годишна работна заплата на заетите в сектора през 2010 г. е 78 128 долара, надвишавайки средната заплата от 61 404 долара сред работниците в САЩ, или с 27 % повече.

Всички авторско-правни индустрии са дали работа на над 10.6 милиона работници – 8.19 % от всички работещи в САЩ и 9.91 % от заетите в частния сектор. Средната годишна работна заплата в заетите в по-широкия смисъл на авторско-правните индустрии е била 70 513 долара, или 15 % над средното годишно възнаграждение в САЩ.

Международните продажби и износът на авторско-правни продукти през 2010 г. надвишават много други сектори от индустрията   

Продажбите на американски авторски продукти на чуждите пазари са на обща стойност от 134 милиарда долара през 2010 г. – значителен ръст, спрямо предишни години;
 
За сравнение, продажбите в чужбина на авторско-правните индустрии значително надвишават тези на други големи американски индустрии като авиацията (77.5 милиарда долара), автомобилите (49.8 милиарда долара), земеделски продукти (60.2 милиарда), храна (51.9 милиарда долара) и лекарства (36.4 милиарда долара).