ПРЕЗ 2011 г. ДИГИТАЛНАТА МУЗИКА ОТБЕЛЯЗА РАЗВИТИЕ В ГЛОБАЛЕН МАЩАБ, КАКТО И БОРБАТА СРЕЩУ ПИРАТСТВОТО СЪЩО ДАВА РЕЗУЛТАТИ PDF Печат Е-поща
ПРЕЗ 2011 г. ДИГИТАЛНАТА МУЗИКА ОТБЕЛЯЗА РАЗВИТИЕ В ГЛОБАЛЕН МАЩАБ,
КАКТО И БОРБАТА СРЕЩУ ПИРАТСТВОТО СЪЩО ДАВА РЕЗУЛТАТИ
 
-    Големите международни музикални услуги вече оперират в 58 страни, докато през януари 2011 г. са били достъпни в едва 23;
-    Приходите от музика от дигитални канали бележат ръст с 8%, достигайки $5.2 милиарда;
-    Мерките срещу интернет пиратството дават положителни резултати във Франция, Нова Зеландия, САЩ и продължават и през 2012 г.;


Целият доклад може да бъде изтеглен оттук (версия на английски език): http://www.ifpi.org/content/library/DMR2012.pdf
23 януари 2012 г., Лондон – През 2011 г. дигиталният музикален бизнес отбеляза безпрецедентно развитие в глобален мащаб, което бе подпомогнато и от няколко ключови стъпки, които редица страни предприеха за ограничаване на интернет пиратството.
С бързото разпространение в нови страни на iTunes, Spotify и Deezer, големите международни онлайн музикални услуги в момента присъстват в 58 страни. За  сравнение в началото на 2011г. достъп до такива услуги има само в 23 страни.

Потребителите се радват на огромното разнообразие от услуги, предлагани от дигиталната музика. През 2011 г. се увеличават и абонаментните услуги, като по този начин се появяват нови партньори, с помощта на които се достига до по-голям брой потребители. В същото време, развитието на „cloud” технологията спомага за промяна на начина, по който потребителите управляват и съхраняват музиката си.

Приходите от дигитална музика на звукозаписните компании нарастват с 8% в глобален аспект през 2011 г. , като възлизат на $5.2 милиарда – по-бърз растеж в сравнение с 2010 г.  Силно изразено е и потребителското търсене на сваляния на сингли (нарастване с 11% ) и дигитални албуми (нарастване с 24%), както и бързото увеличение на абонаментните услуги. Според приблизителните данни на IFPI, броят на потребителите, които заплащат абонамент за използване на дигитални музикални услуги надхвърля 65% през 2011 г. и достига 13.4 милиона души в световен мащаб. 

Дигиталните канали превземат физическите формати на територията на най-големия световен музикален пазар – САЩ, като по този начин се превръщат в основен източник на приходи за звукозаписните компании. В глобален аспект 32% от приходите на музикалната индустрия са вече от дигиталните услуги, като по този начин далеч надхвърлят тези на филмовата и издателската индустрия. В Латинска Америка стартира  предлагането на нови услуги, докато в Китай звукозаписните компании започват  тясно партньорство с най-голямата интернет компания Baidu.

Докладът за дигиталната музика – 2012 г. на IFPI се публикува днес, предлагайки изчерпателен преглед и анализ на глобалния дигитален музикален бизнес в началото на 2012 г.

В своя коментар относно Доклада, Франсис Мур, Изпълнителен директор на  IFPI споделя: „Навлизайки в 2012 г., имаме добри причини да бъдем оптимистично настроени по отношение на света на дигиталната музика. Легалните услуги намират все повече потребители навсякъде по света, като потребителският избор коренно се променя. В същото време, борбата срещу пиратството набира сили, тъй като голяма част от правителствата по света и редица доставчици на услуги в глобалната мрежа са в тясно сътрудничество с нашата индустрия”.

„Всяко самодоволство в момента, обаче, би представлявало огромна грешка. Нашият дигитален бизнес се разраства въпреки околната среда, в която функционира, а не заради нея. През 2012 г. усилията трябва да се концентрират още повече. Необходимо е правителствата да предприемат координирани законодателни мерки, както и да се борят ефективно с пиратството по всички възможни начини. Освен това се нуждаем от подкрепата на онлайн посредниците като интернет търсачките и рекламодателите за стимулиране легалния бизнес на дигитална музика.”

Въпреки положителния импулс, легалната среда остава голям проблем

Пиратството продължава да бъде огромна пречка за устойчивото развитие на дигиталната музика. Според проучванията на IFPI/Nielsen, един на всеки четирима интернет потребители (28%) в глобален аспект редовно има достъп до нелицензирани услуги. По този начин пазарът на легитимни услуги е силно застрашен, забавя се развитието, като съществува риск от загуби за инвестициите в музиката. Препоръките за противодействие на пиратството на IFPI включват използване на цялостна комбинация от системи за постепенна отговорност, блокиране на уебстраници и други мерки, с помощта на които може да се ограничи пиратството.

През 2011 г. се наблюдава позитивен импулс в борбата срещу пиратството. Доказателство за това е въвеждането на закона за постепенна отговорност (Hadopi) във Франция, в резултат на който нивото на peer-to-peer пиратството намаля с 26%. Близо два милиона потребители прекратяват незаконните си действия в резултат на предупредителните сигнали, изпращани от октомври 2010 г.
Според наскоро публикувано академично изследване, законът Hadopi има положително въздействие върху продажбите на iTunes във Франция. Анализ на Danaher et al разкрива, че продажбите на iTunes сингли във Франция са с 23% повече, отколкото ако такъв закон не съществуваше.

През 2011 г. в САЩ се сключва важна сделка за сътрудничество с интернет доставчици на услуги, в резултат на която през 2012 г. ще бъде въведена система за постепенна отговорност. По този начин ще започне действието на т.н. „алармираща система за нарушения на авторското право”. Това развитие следва затварянето на нелегалната услуга LimeWire през 2010 г., довело до чувствително понижение в нивата на p2p пиратството в САЩ.

Навсякъде по света се наблюдава значителен прогрес по отношение закрилата на дигитално съдържание. През септември 2011 г. в Нова Зеландия влиза в сила закон за постепенната отговорност, който вече проявява своето въздействие. В Европа, в резултат на поредица съдебни решения, се ограничи нарушаващата авторското право активност на големи сайтове като The Pirate Bay. В Белгия и Италия посещенията на нелегални сайтове спаднаха с около 70-80%. През изминалата година в Испания влезе в сила нов закон, който позволява блокирането на нелегални сайтове – положителна стъпка, независимо от ограниченото му приложение, съгласно  закона.

Засилено сътрудничество с онлайн посредници

В борбата с интернет пиратството, звукозаписната индустрия е в директно сътрудничество с рекламодатели, доставчици на разплащателни услуги, интернет търсачки и собственици на уебстраници. През 2011 г. започна партньорство между IFPI, Лондонската градска полиция и доставчиците на разплащателни услуги MasterCard, Visa и PayPal, като по този начин се предотврати рискът повече от 60 нелегални сайта да извършват злоупотреба чрез разплащателни услуги от началото на март 2011 г.

В момента се търси още по-ползотворно сътрудничество с интернет търсачките, тъй като те представляват главен канал за достъп на потребителите до музика. Проучване в няколко страни показва, че между ¼ и ½ от хората получават чрез интернет търсачките достъп до музика, в нарушение на авторското право. Много от топ резултатите, които излизат на търсачките, са линкове към неоторизирано съдържание или интернет страници, които редовно нарушават авторското право.
 
ДОКЛАД НА IFPI ЗА ДИГИТАЛНАТА МУЗИКА 2012 – КЛЮЧОВИ ФАКТИ И ЦИФРИ

Основни цифри

•    През 2011 г. приходите от дигитална музика на звукозаписните компании нарастват с 8% в глобален аспект, като възлизат на $ 5.2 милиарда. В съпоставка с нарастването от 5% през 2010 г., за първи път, откакто IFPI започна да отчита приходите от дигитална музика през 2004 г., има увеличение спрямо ръста от предходната година.
•    Според проучванията на IFPI, през 2011 г. в световен мащаб са платени 3.6 милиарда даунлоуда, което отразява повишение с 17% (включително даунлоуди на отделни сингли и албуми)
•    На някои пазари повече от половината от приходите са от дигитални канали, като тази тенденция е особено забележима в САЩ (52%) и  Южна Корея (53%).
•    Приходите от дигиталните източници възлизат приблизително на 32% от общите приходи на звукозаписните компании в глобален аспект, което  представлява нарастване с 29% в сравнение с 2010 г. Този ръст следва да се съпостави с 5-те %  за вестници, 4-те % за книги и 1% за филми.
•    Най-добре продаваният сингъл за 2011 г. е на Бруно Марс – Just the way you are, от който са продадени повече от 12.5 милиона дигитални копия.
•    Много водещи пазари наблюдават значителен растеж в продажбите на даунлоуди на отделни заглавия: 8% растеж в САЩ, 10% във Великобритания и 23% във Франция.
•    Остава високо и потребителското търсене на албуми на изпълнители. Обемът на продажбите на дигитални албуми се увеличава с 24% през 2011 г. в световен мащаб, като за САЩ и Великобритания цифрите са съответно 19% и 27%, а  за Франция – 71%.
•    Общият брой абонати, които заплащат за музикални услуги, се е покачил с 65%, като от приблизително 8.2 милиона през 2010 г. абонатите са вече над 13.4 милиона през 2011 г.
•    Абонаментът за музика се приема изключително добре на някои пазари, особено в скандинавските страни. В Швеция, например, абонаментните услуги дават 84% от дигиталните приходи през първите десет месеца на 2011 г., а причината за този бум е националният шампион Spotify. И при други пазари се наблюдава внезапен растеж в приходите от абонаменти като Франция, например, където растежът е в размер на повече от 90% за първите 11 месеца на 2011 г.

Дигиталната музика се глобализира

•    В началото на 2011 г., най-големите международни дигитални услуги са достъпни в 23 страни. Една година по-късно, те са достъпни в 58 страни.
•    iTunes отвори врати в 28 нови пазара, увеличавайки своя достъп до повече от 50 страни в световен мащаб, включително всички страни-членки на Европейския Съюз и 16 страни от Латинска Америка.
•    Spotify стартира в САЩ и четири европейски пазара и сега работи в 12 страни.
•    Deezer стартира в 25 европейски държави и се очаква да се появи и в още 80 страни по света до края на февруари 2012 г..
•    Sony’s Music Unlimited в момента присъства в 13 страни.
•    Rara.com съобщи за предлагането на нова стрийминг услуга в 20 страни през декември 2011 г.
•    Други услуги, като JUKE, Rdio, WiMP и Vevo също се разрастват.
•    През ноември 2011 г. в САЩ стартира услугата Google Music, като се очаква през 2012 г. разрастването да продължи.
•    В Азия, Южна Корея остава най-успешният дигитален музикален пазар, с приблизително 3 милиона музикални абонати. В Китай, през юни 2011 г. е обявено важно партньорство между трите големи звукозаписни компании – Sony, Universal и Warner – и гиганта сред интернет търсачките Baidu.

Пиратството вреди на пазара

•    Според данни на IFPI, 28% от интернет потребителите в глобален мащаб имат достъп до неоторизирани сайтове на месечна база. Около половината от тези потребители ползват peer-to-peer мрежа, като другата половина използва други неоторизирани канали, представляващи все по-нарастващ проблем.
•    Нелегалните „безплатни” услуги се отразяват негативно на продажбите. Изследване на NPD Group в САЩ през 2010 г. показва, че само 35% от P2P потребителите свалят и легално музика срещу заплащане. За сравнение, P2P потребителите изразходват средно $42 за легален даунлоуд, докато тези, които обичайно предпочитат да използват легални онлайн услуги изразходват средно $76, а тези, които плащат за абонамент за музикални услуги -  $126.
•    60% от тегленията на електронни книги в Германия са нелегални, според Boеrsenverein des Deutschen Buchhandels – организация, представляваща немски писатели и продавачи.

Сътрудничество с доставчиците на Интернет услуги: движението е напред

•    Във Франция антипиратският закон Hadopi беше реализиран успешно, а проучванията показват, че той оказва сериозно въздействие върху поведението на потребителите и дигиталните продажби.
•    През 2011г. Нова Зеландия прие нов закон, основан на принципа на постепенната отговорност и проучванията сочат положително влияние върху потребителското поведение
•    В Америка музикалните и филмовите компании подписаха споразумение с Интернет доставчиците за въвеждане метода на сигнализиране при нарушаване на авторските права, докато нови проектозакони, имащи за цел да се справят със сайтовете-нарушители, са внесени за разглеждане от Конгреса
•    Южна Корея - пионерът в антипиратското законодателство, която поиска от Интернет доставчиците ефективна намеса за спиране посегателството върху авторските права, се радва на траен процес на оздравяване на пазара
•    В Европа, поредица от успешни съдебни действия изискаха от доставчиците на Интернет услуги да блокират достъпа до сайта The Pirate Bay, сериозно редуцирайки ползвателите на тази нелегална услуга

Във Франция: антипиратският закон Hadopi оказва въздействие

•    До този момент са изпратени повече от 700 000 предупреждения, достигнали, по изчисление на IFPI, до приблизително 10% от P2P потребителите във Франция. Налице са добри индикации за влиянието на закона Hadopi върху пиратството през първата година от действието му.
•    Използването на нелегални P2P мрежи рязко намаля, като общото потребление падна с 26% след стартиране на кампанията по изпращане на предупреждения през октомври  2010г. (IFPI/Nielsen) – редукция от около 2 милиона P2P потребители.
•    Проучване, направено от Ipsos MediaCT и проведено през ноември 2011г., установи, че 90% от P2P потребителите във Франция знаят за закона, а 71%  биха спрели нарушаването му, ако получат предупреждение, като част от програмата за постепенната отговорност.
•    Изследване, проведено от професор Brett Danaher и други, установи, че продажбите на iTunes във Франция са с 23% по-високи при синглите и с 25% по-високи при дигиталните албуми след въвеждането на закона Hadopi.

Потребителите в Нова Зеландия отчитат метода на постепенната отговорност
 

•    Проучване на Ipsos MediaCT от август 2011г., проведено в навечерието на приемането на новия закон, установи, че седем от десет P2P потребители биха преустановили нарушенията, които извършват, ако получат предупреждение за възможни санкции като част от държавната програма по прилагане метода за постепенната отговорност. Според IFPI, през първите три месеца от влизането в сила на закона използването на P2P мрежите е спаднало с 16%,  като съответно са нараснали легалните онлайн продажби.

Други доказателства за влиянието на метода на постепенната отговорност
 
•    В Германия 81% от потребителите, които свалят нелегално медийно съдържание, вярват, че предупрежденията, носещи последствия биха накарали хората да спрат нелегалните си действия. (GfK, February 2011)
•    В Южна Корея държавните служители съобщават, че 70% от потребителите, които извършват нарушения, прекратяват своята дейност още щом получат първо предупреждение. Подобен пример се наблюдава и при получаването на второ съобщение - отново 70% от потребителите спират използването на своите интернет-акаунти за нарушаване на закона.

Основополагащо споразумение с доставчиците на интернет услуги в Америка

•    През юли месец беше подписано споразумение между правоносителите и доставчиците на интернет услуги, с което се основа т.н. система на „сигнализиране на нарушения върху авторските права”. Целта й е да се уведомяват интернет потребителите в случаите, когато използването на техните акаунти води до нарушаване на закона за авторското право. Системата от „мерки за намаляване на нарушителите” цели да възпре извършването на повторни нарушения от потребители, които игнорират многократно получените сигнали.

Блокирането на достъпа до определени сайтове оказва влияние в международен мащаб

•    В Белгия беше постановено съдебно решение, в изпълнение на което два доставчика на интернет услуги блокираха достъпа до The Pirate Bay и като следствие на това в периода от септември до ноември 2011г. посещенията на сайта намаляха с 80%.(comScore)
•    В Италия подобно решение изиска от доставчици на интернет услуги да спрат достъпа до най-големия BitTorrent сайт - BTJunkie, с което използването нелегалните услуги намаля със 70 – 80 % (Nielsen).

Намаляването на пиратството помага за развитието на легитимния пазар

•    Най-често използваният нелегален музикален уебсайт в Северна Америка – LimeWire, беше закрит през октомври месец 2010 г., след като Федералният съд в Ню Йорк постанови съдебно разпореждане срещу компанията. Процентът на онлайн потребителите в Америка, използващи P2P споделянето на файлове, падна от 16% през четвъртото тримесечие на 2007 г. на 9% през четвъртото тримесечие на 2010 г., когато LimeWire преустановиха дейността по споделяне на файлове (The NPD Group).
•    Южна Корея е пример за това как легалните сайтове, в комбинация със силен музикален репертоар и  законово стабилна среда, могат да доведат до значителен пазарен ръст. През юли 2009г. бяха въведени мерките на постепенната отговорност, а през април 2011г. -  нов закон, който  задължава cyberlockers и P2P услугите да се регистрират към съответния държавен орган и да въведат мерки за филтриране на информацията. Стойността на музикалния звукозаписен пазар в Южна Корея нарасна с 6% през първата половина на 2011г., следвайки нарастването от 12% през 2010г. През 2005 г. музикалният пазар в Южна Корея беше на 33-то място в световната ранглиста. Днес той е единадесетият по големина пазар в света.

Необходимо е повече съдействие от онлайн търсачките

•    Във Великобритания 23% от потребителите редовно свалят музика нелегално, използвайки търсачката Google, за да намерят търсеното от тях съдържанието (Harris Interactive, September 2010)
•    Според изследване, проведено през 2011 г. в Нова Зеландия, около 1/2 от потребителите на нелегално съдържание казват, че  намират такова съдържание чрез интернет търсачките. (Ipsos MediaCT, October 2011)
•    Резултатите от търсенето на името на един от най-добрите Топ 5 изпълнители в класацията Билборд Топ 100 на първи ноември 2011 г., заедно с терминът „mp3” (основен легален и нелегален формат за дигитална музика) показват, че по-голямата част от търсените резултати – средно над 70% - са такива, които водят до нарушаване на права.

Компаниите за разплащателни услуги в действие срещу нелегални сайтове

•    Реализираното през март 2011 г.  партньорството между IFPI, Градската полиция в Лондон и компаниите, осигуряващи разплащателни услуги сложи край на злоупотребата с услугите по плащане, извършвани от  62 нелегални сайта в Русия и Украйна. До днес общата кампания е прекратила нелегална търговия на стойност 180 милиона британски лири, като тази оценка е базирана на реализираните приходи от тези сайтове през предходната година.
•    Антипиратските структури използват най-нова автоматизирана технология за идентифициране и премахване на линковете към нелегални сайтове навсякъде по света. През 2011 г. чрез нея са заличени повече от 15 милиона нелегални записа в глобалната мрежа, нарастване с 115 % спрямо премахнатите 7 милиона през 2010 г.

Целият доклад може да бъде изтеглен оттук (версия на английски език): http://www.ifpi.org/content/library/DMR2012.pdf