Артисти-изпълнители и звукозаписни компании спечелиха съдебно дело касаещо симулкастинг на радио програми PDF Печат Е-поща
13 февруари 2013

Съдебен иск от страна на артисти-изпълнители и музикални компании беше спечелен в Апелативния съд в Австралия, с което се потвърждава правото им да получават възнаграждения от радио станциите за музикален стрийминг чрез Интернет симулкастинг.
PPCA, Дружеството представляващо артистите-изпълнители и звукозаписни компании в Австралия спечели съдебен спор, според който симулкастингът на радио програми в Интернет остава извън обхвата на дефиницията за „броудкастинг“. Така, тези радио програми не се покриват от лиценза, даден на австралийските комерсиални радио станции.

Решението отваря пътя и за по-справедливо, равнопоставено поле за действие на иновативни компании, които извършват музикален стримийнг, да се конкурират с комерсиалните радио станции.

Председателят на PPCA, Дан Роузън, заяви: „Това е важна победа за артистите-изпълнители и звукозаписните компании, чиято музика се използва широко в Интернет за подпомагане на австралийската радио индустрия. Нашата категорична позиция е, че музикалният стрийминг по радио станциите в Мрежата трябва да се третира отделно и не е „броудкастинг“, както е дефинирано в Закона за авторското право и Закона за броудкастинг услугите.

Австралийските радио станции осъществяват симулкастинг на техни водещи програми чрез Интернет и посредством дигитални устройства, съпроведени от възможности за получаване на приходи (реклами и т.н.).
Тъй като асортиментът на такива устройства се увеличава, аудиторията и възможностите за приходи също расте. Музиката е основен компонент във всичко това – тя съдейства за привличане на повече слушатели и  изгражда верни техни фенове. Затова от изключителна важност е изпълнителите и звукозаписните компании да получават справедлив дял.

„Днешното решение опровергава предишно съдебно постановление и внася важна яснота по въпроса. Това означава, че вече можем да продължим напред с диалога по отношение на въвеждането на  справедливи тарифи за симулкастинг с радио индустрията“, каза г-н Роузън.

Съдебното изслушване беше концентирано върху интерпретирането на термина „броудкастинг“ направено от Министъра на комуникациите през 2000г., според който дефиницията не включва услуга, правеща радио програмите достъпни чрез Интернет.

С единодушно решение Федералният съд в Австралия заключи:

A broadcasting service is the delivery, in a particular manner, of a radio program, consisting of matter intended to entertain, educate and inform. Thus the delivery of the radio program by transmission from a terrestrial transmitter is a different broadcasting service from the delivery of the same radio program using the internet. (Justices Emmett, Besanko,Yates)

"Броудкастинг услугата е отделен начин за разпространяване на радио програма, създадена да забавлява, образова и информира. Следователно, излъчването на радио програмата чрез предаване от наземен предавател е различен вид броудкастинг услуга от доставката на същата радио програма чрез Интернет."