Представители на музикалната индустрия проведоха работна среща в Европейския парламент PDF Печат Е-поща
В Европейския парламент се проведе годишната работна среща на директорите на националните групи към Международната федерация на звукозаписната индустрия (IFPI). Традиционно националните представители на музикалната индустрия се срещат с членове на Европейския парламент, демонстрирали отношение към проблемите на интелектуалната собственост и уважение към музиката и нейните създатели, за да обсъдят предстоящи законодателни инициативи на парламента, които имат съществено значение за музикалния сектор в България и Европа.
Най-важните теми, дискутирани в Европейския парламент тази година, са свързани с първата директива, регулираща дейността на дружествата за  колективно управление на права, и с акцент върху улесняване на трансграничното лицензиране на дигитални музикални услуги.

Музикалната индустрия подкрепя предложената директива със самочувствието на сектор, който се развива динамично в дигитална среда и полага сериозни усилия, за да улесни трансграничното лицензиране на достъпа до музика в глобалната мрежа. Вече има над 260 легални музикални услуги в ЕС, предоставящи на ползвателите в страните-членки достъп до повече от 30 млн. звукозаписа, а приходите от дигитални бизнес модели непрекъснато нарастват и са в основата на отчетения за първа година от 1999 г. насам ръст на музикалната индустрия в световен мащаб.

IFPI и неговите представители за територията на България – ПРОФОН и БАМП – приветстват усилията за повече прозрачност, отчетност и пълно спазване на данъчното и счетоводното законодателство в сектора за колективно управление на права.

Директивата за колективното управление е в активна фаза на обсъждане в основните комисии – по правни въпрос (JURI), култура и образование (CULT), вътрешен пазар и защита на потребителите (IMCO), промишленост, изследвания и енергетика (ITRE), международна търговия (INTA) -  и се радва на принципна подкрепа от страна на всички парламентарно представени сили. Най-важните промени, за които музикалната индустрия продължава да настоява, са прецизирането на обхвата на директивата и дефиницията за организация за колективно управление на права, като отправната точка е колективният способ за управление и фактът, че то се отнася до правоносители, а не просто до членове.

Подкрепя се по-голямата свобода на управление на правата от страна на отделните правоносители и възможността те да предоставят на дружествата своите права както на ексклузивна, така и на неексклузивна основа.

Най-важните въпроси в рамките на директивата са базирането на възнагражденията върху икономическата стойност на правата и, преди всичко, добавената стойност на услугата, предоставена от дружествата за колективно управление, които максимално улесняват дейността на големите групи ползватели и им предоставят възможност за уреждане ползването на музика на едно гише.

Друга съществена промяна, която се подкрепя от комисиите в ЕП, е изискването за предоставяне на редовни и точни отчети за съответния вид използване, както и включване на ангажименти за своевременно изплащане на дължимите възнаграждения от ползвателите.

Индустрията ще продължи да настоява за изисквания по отношение на механизмите за разрешаване на спорове между страните предвид необходимостта от бързо и компетентно произнасяне в случай на конфликти. Това е особено чувствителна тема и за българското законодателство, доколкото приетият с последните промени текст, свързан с медиацията в ЗАПСП, е практически неработещ и ще се нуждае от допълване, за да гарантира ефективност при решаването на спорове.

По традиция българските представители в ЕП ще бъдат информирани писмено за всички конкретни бележки и съображения на IFPI и нейните национални представители в България по текстовете на тази важна за сектора директива.

Деловите срещи и дискусии бяха съпроводени и от събитието „Приятели на музиката”, което тази година празнува своята 25-та годишнина. Вечерята-концерт е организирана от IFPI специално за членовете на Европейския парламент, Европейската комисия и представителни организации на федерацията от различни страни. Тази година тя беше с участието на соул певицата Джос Стоун и Angela Gheorghiu – една от най-големите оперни звезди в света.