Европейският съд излезе със становище за компенсационните възнаграждения за частно копиране PDF Печат Е-поща
В допълнение, при определени условия, съществува оборима презумпция, че записващите носители и устройства, които се продават на частни лица, ще бъдат използвани за лични цели
 
Според законодателството на Европейския съюз, страните-членки дават на авторите, артистите-изпълнители, продуцентите и излъчващите организации ексклузивното право да разрешават или забраняват възпроизвеждането на техни произведения, записването на техни изпълнения, техни звукозаписи, техни филми и записването на техни излъчвания. Въпреки това, страните-членки могат да предвидят изключения или ограничения на тези ексклузивни права. Съответно, те могат да разрешат, в частност, създаването на копия за лично ползване.

Страна-членка, която се възползва от тази възможност, трябва да се погрижи правоносителите да получат „справедливо обезщетение”. Това обезщетение трябва да компенсира правоносителите за възпроизвеждането на техен защитен репертоар или друго защитено съдържание, направено без изрично разрешение от тяхна страна.

В Австрия, справедливото обезщетение е под формата на компенсационно възнаграждение за частно копиране, което се събира при първата продажба на записващи носители или устройства, подходящи за възпроизвеждане, като празни CD-та и DVD-та, карти памет и MP3 плейъри (т.нар. „компенсационното възнаграждение за празна касета”).

Austro-Mechana, австрийско дружество за колективно управление на механични права, заведе дело срещу Amazon пред Handelsgericht Wien (Търговски съд, Виена, Австрия) за изплащане на компенсационни възнаграждения за записващи носители и устройства, продадени в Австрия от 2002 до 2004 г. Предявеното искане е за сумата от 1 856 275 евро за първата половина на 2004 г., като същевременно дружеството иска съдът да издаде заповед на Amazon да предоставят необходимата счетоводна информация за калкулиране на дължимото за останалия период.

Търговският съд във Виена удовлетвори иска и разпореди да се предоставят необходимите данни, като все още не се е произнесъл по отношение на самото плащане. Решението беше потвърдено и при обжалването. Amazon, които смятат, че автстрийското компенсационно възнаграждение за частно копиране по ред причини противоречи на правото на ЕС, сезира Oberster Gerichtshof (Върховен съд, Австрия). От своя страна, Върховният съд отправи запитване към Съда на Европейския съюз за интерпретация на съответните разпоредби на правото в ЕС.

Безсистемното събиране в Австрия на компенсационни възнаграждения за частно копиране от първата продажба на записващи носители и устройства и възможността за възстановяване на парите в определени случаи


В тази връзка, съдът отбелязва, че законодателството на ЕС не позволява компенсационното възнаграждение за частно копиране да се събира в случаите, когато предвидената употреба очевидно не е правенето на копия за лични цели. Така или иначе, при определени условия правото на ЕС не изключва подобна система на общи компенсационни възнаграждения с възможността за възстановяване на парите в случаите, когато предвидената употреба не е правенето на копия за лични цели. Следователно Върховният съд трябва да провери в конкретния случай, като вземе предвид обстоятелствата на автстрийската система и ограниченията, наложени от закона на ЕС, дали практическите трудности оправдават такава система за осигуряване на справедливо обезщетение и дали правото на възстановяване на парите е ефективно и не прави възстановяването на платеното компенсационно възнаграждение прекалено трудно.

Възможността за презумпция, че записващите носители и устройства, които се продават на частни лица, ще бъдат използвани за лични цели

Съдът установи, че съществува оборима презумпция, че частни лица използват записващите носители и устройства за лични цели, ако са изпълнени две уловия – (i) практическите трудности за определяне дали целта на употребата на носители или устройства е лична трябва да гарантират установяването на подобна презумпция; (ii) тази презумпция не трябва да води до налагане на компенсационно възнаграждение за частно копиране в случаите, когато носителите или устройствата очевидно ще се използват за не-лични цели.

Изплащане на половината приходи от компенсационните възнаграждения не директно към тези, които имат право на справедливо обезщетение, но към социални и културни институции, създадени в тяхна полза

Съдът установи, че подобно изплащане не позволява правото на справедливо обезщетение или компенсационно възнаграждение за частно копиране, чрез което то трябва да бъде осигурено, да бъдат изключени, при условие, че социалните и културни институти наистина са в ползва на тези, които имат право на обезщетение и че подробните правила за дейността на тези организации не са дискриманиционни, което трябва да се установи от Върховния съд.

Не се вземат предвид компенсационни възнаграждениея за частно копиране, платени в друга страна-членка


Отговорът на съда е, че задължението да се плаща възнаграждение, като това за празната касета, не може да се изключи поради факта, че подобно възнаграждение вече е било платено в друга страна-членка. Лице, което вече е платило това компенсационно възнаграждение в друга страна-членка, която няма необходимата териториална компетенция, за да го събира, може да поиска възстановяване на парите съгласно националното законодателство.