Най-новите промени в Закона за авторското право и сродните му права PDF Печат Е-поща

На 28 февруари 2014 депутатите приеха на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права. Документът обединява приетите на първо гласуване два законопроекта, внесени от Министерски съвет и от Стефан Данаилов и група народни представители.

В приетите промени на ЗАПСП се удължава срокът на закрила на правата на артистите-изпълнители и на продуцентите на звукозаписи от 50 години, както е до момента, на 70 години, но само при някои записи на изпълнението. В случай, че на изпълнението е бил направен звукозапис, който е бил законно публикуван или съобщен на публиката в рамките на петдесетгодишния срок, времетраенето на правото продължава 70 години от това събитие, а ако са настъпили и двете – от това, което е настъпило по-рано.

Друга закрила на артисти-изпълнители, която се въвежда, е в случай на неефективно пазарно реализиране на записите на техни изпълнения поради бездействие на продуцентите. Предвижда се и възможност в случай, че артист-изпълнител е отстъпил с договор правото на продуцент да използва негов звукозапис, възнаграждението да не се заплаща под формата на периодични плащания. Общата сума на допълнителното годишно възнаграждение,  която продуцентът дължи на артиста-изпълнител, трябва да съответства на 20% от приходите, получени от продуцента през годината.

Измененията в Закона за авторското право и сродните му права влизат в сила с публикуването им в Държавен вестник. Очаква се това стане в брой 20/2014 на 11 март.