Защо да станем членове на БАМП? PDF Печат Е-поща•    Българската асоциация на музикалните продуценти /БАМП/ е сдружение на български продуценти с идеална цел и функционира от 1996г. От 1999 БАМП действа като Национална група към Международната федерация на звукозаписната индустрия /IFPI/ - организация с 1400 звукозаписни компании-членове от над 72 страни по света и с представителства в 44 държави.
•    По Устав БАМП има за цел защитата на правата на своите членове и е единствената действаща антипиратска организация в България, която активно съдейства на своите членове и на правоприлагащите институциии в борбата с музикалното пиратство.
•    Сред основната дейност на БАМП е диалогът с компетентните държавни органи – парламент, правителство, както и формирането на широк фронт от контакти със сродни сдружения на гражданското общество в България с цел подобряване на законодателната рамка – закони и подзаконови нормативни актове, с отношение към закрилата на авторското право и сродните му права в България.
•    Контактите с IFPI позволяват на членовете на БАМП да следят отблизо и да бъдат част от инициативите и стратегическите цели на Международната федерация на звукозаписната индустрия, както и да съдействат на нейниче лобистки усилия в интерес на звукозаписната индустрия в европейски и световен мащаб – промяна на европейско законодателство, комуникация с Европейската комисия и Европейския парламент, контакти с българските членове на Европейския парламент по важни законодателни инициативи, насочени към защитата специално на сродните му права. Такъв европейски законодателен проект, в който БАМП / IFPI участват съвместно е удължаването на срока на защита на правата на продуценти и изпълнители в ЕС чрез промяна на съответната директива. Инициативата на ЕК предвижда удължаване на сега съществуващия срок от 50 години от момента на първия звуказапис до един по-дълъг срок – 70 или 95 години /тече дебат в ЕП/, който да направи европейската музика по-конкурентна на световния пазар и да отреди по-справедливо възнагражнение на носителита на сродни права.
•    БАМП разполага с изграден административен капацитет и е организация, наложила своето присъствие като основен партньор на държавните институции в България, както и на европейските институции, в дейностите по защитата на сродните права и в активната обществено необходима антипиратска дейност.
•    БАМП е признат в публичното пространство лейбъл на антипиратската дейност на музикалния сектор!
•    Особено важно е, че БАМП разполага с подготвени служители и действащо  антипиратско звено и е в състояние да съдейства с информация и експертна помощ в противодействието както на физическото, така и на интернет пиратството!
•    БАМП е сред най-сериозните и обществено признати партньори на Сектор “Компютърни престъпления” в Дирекция “Противодействие на организираната и тежка престъпност”, ГД “Криминална полиция”, МВР.
•    БАМП съдейства успешно с информация и експертна помощ  и на Отдел “Икономическа полиция” в Дирекция “Противодействие на Общата престъпност”, ГД “Криминална полиция”, МВР, при идентифицирането и противодействието на нарушения и престъпления, свързани с физическото пиратство на музика – производство и разпространение на оптични дискове, матрици и др. носители на авторско право и сродни права.
•    БАМП има представителните качества да участва като изразител на волята на музикалната индустрия в заседанията на Съвета за защита на интелектуалната собственост към Министъра на културата – междуведомствен орган, създаден с Решение на МС за координиране на действията на държавните институциии и за комуникация с гражданските структури с цел по-ефективна закрила на правата на интелектуална собственост.
•    БАМП бе сред организаторите на Първите годишни награди на музикалната, филмовата и софтуерната индустрии за заслуги по отношение закрилата на правата на интелектуална собственост в България – първо по рода си обществено и медийно събитие, което се проведе с успех през март 2008 г. и е основател на Сдружение "Интелектуална собственост", което обединява различни правоносители и техните организации, с цел комуникация с държавните институции и промяна на обществените нагласи по отношение закрилата на интелектуална собственоств България.
•    БАМП е организацията, която активно лобираше пред Министерство на културата за съхраняването на независимостта и гражданската свобода на сдружаване на дружествата за колективно управление на права и на другите творчески сдружения в България, както и за отстояване на правото на творците да определят стойността и цената на своя творчески продукт през 2008г.
•    БАМП оглави протеста на творческите сдружения, организации и гилдии срещу инспирираната от медиите и тяхната асоциация АБРО лобистка промяна на чл. 40 от Закона за авторското право и сродните му права, която застрашаваше нормалното функциониране и оцеляването на пазара на основните ортанизации за колективно управление на права в музикалния сектор – “Музикаутор” и “ПРОФОН”. Благодарения на общите усилия и сплотения отпор опасните промени на чл.40 от ЗАПСП в ущърб на колективното управление на права бяха спрени от Министъра на културата.
•    БАМП е организацията - партньор на световно признатата Nielsen Music Control в изготвянето на първата независима музикална класация въз основа на обективен технологичен мониторинг на излъчванвето на 20 радио-и телевизионни станции.
•    С приемането на този проект музикалната индустрия в България става част от мрежата на Nielsen Music Control. На компанията са поверени националните класации в 21 държави, сред които: Австрия, Швейцария, Германия, Франция, Великобритания и Ирланция, скандинавските страни, Италия, Испания и Португалия, нашите съседи Румъния, Гърция и Турция, както и Мексико.