Музиката и законът – какво мога и какво не мога да правя съгласно закона PDF Печат Е-поща

Мога ли да правя копия от законните оптични дискове, който притежавам или от законен музикален сайт в Интернет?


Притежаването на законно физическо или дигитално копие с музика не Ви прави притежатели на правата върху тази музика. Правата са и винаги ще бъдат на нейните създатели. Но Вие ще може да слушате тази музика, както намерите за добре, вкл. на Вашия компютър, iPod или на друг портативен плейър.
В системата на авторското право и сродните му права има регламентирани изключения, които Ви позволяват да правите и да използвате копия за лична употреба. Така например, може да направите и да използвате копие от легална музика за различни ваши технически средства за слушане на музика – МР3 плейъри, за Вашия персонален компютър, да възпроизведете копие със записвачка за слушане от друг плейър и др. под. Възможностите трябва да се използват само за Ваша лична употреба.
Лично копие без да нарушавате закона може да направите и от легален дигитален музикален файл. По света вече има множество онлайн магазини като Amazon.com, където може да закупите музикалните парчета, които харесвате или да поръчате цял албум и платите „а ла карт”.

Мога ли да свалям свободно и легално музика, без да заплащам за нея?


Да, когато сте потребител на лицензирана услуга, чиито права са предварително уредени от интернет доставчика или която заплащате в момента на свалянето чрез кредитна карта. По света, а вече и в България, макар и доста ограничено, има законни уебсайтове, предлагащи музика с уредени авторски и сродни права, или на база на абонаментна такса, или чрез процент от рекламните приходи /ad-supported бизнес модели/. Тези модели на законен музикален бизнес онлайн дават възможност на крайните потребители за свободен стрийминг на музика или за законен и свободен даунлоуд на предпочитаната от тях музика като лично копие. В своя специален сайт www.pro-music.org, Международната федерация на звукозаписната индустрия (IFPI) е изложила подробен списък на всички легални сайтове в нейните страни-членки, вкл. и България.

Нарушавам ли закона, ако свалям музика от пиратски сайт?

Ако сваляте музика от пиратски сайт, Вие също се превръщате в нарушител на закона, дори и когато заплащате за това. Често пъти музикалните пирати в България не само използват музиката без разрешение от правоносителите, изграждайки своите бизнес модели в интернет върху повишения трафик, породен от интереса на хората към творческото съдържание онлайн, но подвеждат своите клиенти и ги карат да заплащат допълнително чрез SMS за правото да свалят защитено съдържание или да имат достъп до линкове с пиратска музика.
Свалайки музика от пиратски сайт, Вие ставате част от престъпния бизнес модел на неговите собственици и администратори, подпомагате икономическо им процъфтяване и така препятствате въвеждането на легални бизнес модели в България, които трудно могат да са конкурентни в близо 100% пиратска Интернет среда.

Престъпление ли е, ако качвам музика за свободно използване от други в Интернет?

Законът в цял свят, вкл. в България, забранява възпроизвеждането и разпространяването на музика, без изричното съгласие на нейните създатели и правоносители. Това означава, че законът не разрешава обмена на файлове и споделянето на музика в Интернет, поради което и качването/ъплоудването на музика в глобалната мрежа е сериозно закононарушение.
В България нарушенията на авторското право и сродните му права са криминализирани и  в Наказателния кодекс (чл. 172а) има разпоредби, които определят различните престъпни състави на деянието. Разпоредбите обхващат всички възможни начини и средства за нарушаване на авторското право и сродните му права, вкл. и в дигитална среда, като предвиждат наказателно преследване, сериозни парични санкции и други наказания, в. т.ч.  лишаване от свобода.

Мога ли да споделям своите предпочитани парчета с други потребители в мрежата чрез р2р или торент тракери?

Ако не притежавате права върху музиката, която споделяте в Интернет или нямате изричното разрешение на правоносителите, нямате право да споделяте тази музика с други потребители в мрежата. Споделянето на музика вкл. чрез р2р и торент тракери е сериозно нарушение на закона, защото по този начин в Интернет се генерира и мултиплицира значителен по обем нелицензиран трафик. Последиците за творците, изпълнителите и продуцентите на музика са крайно тежки, а загубите за тях и индустрията – значителни. Този незаконен обмен непрекъснато нараства и понастоящем е над 80% от трафика в Интернет, което застрашава възможността творците да реализират своята музика чрез законни модели, да осъществят физически и дигитални продажби и да получат дължими възнаграждения за своя труд и за своите инвестиции.

На какви други рискове се излагам, когато свалям от пиратски сайтове или изпoлзвам р2р мрежите?

Освен, че нарушавате закона и рискувате наказателно преследване, ако споделяте нелицензирана защитена музика чрез р2р, Вие подлагате на сериозен риск Вашата компютърна система и Вашите лични данни. Много р2р мрежи използват софтуер, който позволява влизане във Вашите компютърни файлове и използването на информация от Вашия компютър. Има реална опасност от вируси и хакерски атаки, които да повредят или разрушат компютърната Ви система, или да откраднат важна лична информация. Информацията може впоследствие да се използва от трети лица с престъпни намерения за кражба на идентичност и така да Ви превърне в неволни извършители на престъпления.