За БАМП

Българската асоциация на музикалните продуценти (БАМП) e сдружение с нестопанска цел, което обединява водещи български продуцентски компании в областта на звукозаписната индустрия. Учредена през 1996 година, БАМП е единствената по рода си организация, която представлява и защитава правата и интересите на продуценти и разпространители на звукозаписи и музикални видео продукти на територията на Република България. Основната цел, която си поставя Асоциацията, е да съдейства на компетентните държавни органи при организирането и координирането на дейности, свързани с борбата с музикалното пиратство.
Със своята дейност БАМП е добре известна на правозащитните и административни органи, оторизирани да прилагат нормативните актове в областта на интелектуалната собственост, в музикалните среди и сред широката общественост. За международния престиж на Б.А.М.П. красноречиво говори и фактът, че през 1999 година тя бе призната за Национална група на Международната федерация на звукозаписната индустрия (IFPI), браншовата организация, която представлява над 1500 звукозаписни компании от цял свят.


 
Последни Новини
Музикалната индустрия отчита глобален ръст от 5.9% през 2016 г.

На 25 Април Международната Федерация на Звукозаписната Индустрия (IFPI)*  публикува своя годишен  доклад  за развитието на световния музикален пазар през 2016 г. За втора поредна година, индустрията отчита ръст – 3.6% през 2015 г. и 5.9% през 2016 г., като коефициентът за изминалата година е  най-високият от началото на неговото измерване през 1997 г.  Общите приходи за 2016 г. са  на стойност 15,7 милиарда щатски долара, като приходите от продажби на дигитална музика достигат 50% от общите годишни приходи на световната музикална индустрия.

В докладa се казва, че стриймингът остава най-бързо растящият източник на приходи в индустрията. В края на 2016 г. са регистрирани 112 милиона потребители на платени абонаментни стрийминг услуги , което води  до ръст на приходите в сегмента от 60,4% спрямо същия период на миналата година.  Ръстът в използването на стрийминг услуги компенсира спада от 20,5% в приходите от „изтегляния“ (download) и 7,6% спад в приходите от продажби на  физически носители, като също така помага и за растежа на развиващите се музикални пазари като Китай (+ 20,3%), Индия (+ 26,2%) и Мексико (+23,6%), където се отбелязва значително повишаване на приходите от тази категория услуги.

Звукозаписните  компании стимулират ръста на приходи  чрез постоянни  инвестиции не само в артистите, но и в системите, поддържащи цифровите  платформи, което позволява  лицензиране на над 40 милиона  албума разпространявани от стотици музикални дигитални услуги. Г-жа Франсис Мур, Главен изпълнителен директор на Международната Федерация на Звукозаписната Индустрия (IFPI) коментира: "Ръстът на индустрията се дължи на продължителни  годишни  инвестиции и иновации от страна на музикалните компании,  които се стремят  да изградят стабилен и динамичен пазар на дигитална  музика."Възможностите в  музикалния свят  са  неограничени  – продължава г-жа Мур, но за да се превърне този растеж в устойчив за индустрията, за да се поддържат инвестициите в изпълнителите и да продължи развитието на пазара,  трябва да се запази стойността на музиката и творчеството да бъде справедливо възнаградено.

Индустрията работи за връщане към устойчив растеж след 15-годишен период на спад , през който приходите се понижиха  с почти 40%. Успехът изисква решаване на проблема, известен  като "разлика в стойността" - разлика между приходите, които някои онлайн платформи генерират и възнагражденията които те изплащат на правоносителите (The Value Gap).

Европейската комисия определя „Разликата в стойността като недостатък на пазара, който се нуждае от законодателно решение. Индустрията и широкият творчески сектор очакват този въпрос да намери решение в предложената от Комисията Директива за авторското право -  законопроект, който понастоящем се разглежда от Европейския парламент и Съвета на министрите на държавите-членки. "Цялата музикална общност се обединява в усилията си за обща кампания за законодателно регламентиране на „ Разликата в стойността и призоваваме политиците да направят това. За да процъфтява музиката в дигиталния свят, трябва да има справедлив цифров пазар." – коментира г-жа Мур.

Глобалната индустрия продължава да работи активно и срещу незаконното разпространение на музика, което подкопава възстановяването на легалния пазар. През 2016 г., Международната Федерация на Звукозаписната Индустрия (IFPI)  и нейните Национални Групи са идентифицирали 19,2 милиона URL адреса,  съдържащи нерегламентирано съдържание и са отправили  339 милиона заявки към Google с искане  да "изтрие" сайтовете, които нарушават правилата, пише в годишния доклад. Пиратството на музика продължава да бъде сериозен проблем и за българския музикален пазар, коментират от БАМП** – Национална Група на IFPI за България. За постигане на по-добри резултати в борбата срещу незаконното разпространение на защитени авторски произведения са необходими законодателни промени, ангажираност от страна на отговорните за сектора български институции, както и активно сътрудничество между представителите на творческите индустрии, рекламния бизнес, рекламодателите, интернет търсачките и доставчиците на интернет услуги.

По отношение на  развитието на българския музикален пазар през изминалата година, от БАМП съобщават, че световните тенденции за нарастване на приходите от стрийминг услуги  и намаляване на приходите от даунлоуд и продажби на физически носители се отчитат и у нас. През 2016 г. звукозаписната индустрия бележи ръст и на българския пазар, но резултатите са все още под средните за държавите-членки на Европейския съюз.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*IFPI – Международната федерация на звукозаписната индустрия представлява световната звукозаписна индустрия с 57 свързани Национални групи (от които 22 са установени в Европейския Съюз) и повече от 1300 членове в 61 държави, вариращи от големи мултинационални звукозаписни компании до малки независими компании, работещи във всички страни на територията на ЕС.

** Българска Асоциация на Музикалните Продуценти (БАМП) e Сдружение с нестопанска цел, което обединява водещи български продуцентски компании в областта на звукозаписната индустрия. Учредена през 1996 година, БАМП е единствената по рода си правозащитна организация, която представлява и защитава правата и интересите на продуценти и разпространители на звукозаписи и музикални видео продукти на територията на Република България. През 1999 година Асоциацията е призната за Национална група на Международната федерация на звукозаписната индустрия (IFPI).


 

 

 
ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БАМП

До
Членовете на Общото Събрание на
Сдружение „Българска асоциация на музикалните продуценти” - БАМП


Във връзка с решение на Управителния съвет на БАМП от 01.11.2016 г. с настоящото, в съответствие с чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 31, ал. 2 и чл. 33 от Устава на БАМП, Ви изпращам покана за редовно заседание на Общото събрание на Сдружението.


ПОКАНА

ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БАМП


Управителният съвет на Сдружение „Българската асоциация на музикалните продуценти” – БАМП, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 31, ал. 2 и чл. 33 от Устава, свиква редовно заседание на Общото събрание на 15.12.2016 г. от 15:00 часа на адреса на управление на БАМП: гр. София, ул. „Поп Богомил” № 1, вх. А, ет. 4, офис 21, при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове в Сдружението в случай на постъпили до датата на Общото събрание писмени молби до Управителния съвет за това.
2. Приемане на годишния отчет за 2016 г. на Управителния съвет на Сдружението.
3. Приемане на годишния доклад за 2016 г. на Контрольора на Сдружението.
4. Приемане на текущата финансова справка за бюджета на Сдружението за 2016 г.
5. Приемане на бюджета на Сдружението за 2017 г.
6. Приемане на стратегия за работата на Сдружението през 2017 г.


При липса на кворум, на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 34, ал. 2 от Устава на Сдружението, Общото събрание ще се проведе същия ден от 16:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.
   

Управителен съвет на БАМП

 
Световната музикална индустрия отчита ръст от 3.2% за 2015 година
За първи път приходите от дигитални продажби надхвърлят приходите от продажби на  физически носители
Прочетете още...