ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПУБЛИКУВА ПЪРВИЯ СИ СПИСЪК ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА САЙТОВЕ ЗА НЕЛЕГАЛНА ТЪРГОВИЯ И ПИРАТСКО СЪДЪРЖАНИЕ

Европейската комисия публикува своя първи списък за наблюдение на сайтовете за нелегална търговия и достъп до пиратско съдържание извън ЕС, които нарушават правата върху интелектуална собственост и злоупотребяват с европейски продукти и творческо съдържание.
Списъкът има за цел да повиши нивото на информираност сред правоприлагащите институции и политиците в Европа за незаконния характер на тези сайтове, както и да фокусира вниманието на доставчиците на интернет с цел предотвратяване на злоупотреби с предоставяните от тях услуги.

Главният изпълнителен директор на Международната федерация на звукозаписната индустрия (IFPI) г-жа Франсис Муур коментира платформите за нерегламентиран достъп до защитен репертоар така: „От името на създателите на музика, ние приветстваме тази важна за ЕС стъпка. Музикална индустрия, в лицето на продуцентите на звукозаписи, координира на глобално ниво редица правоприлагащи действия срещу нарушенията на авторското право и сродните му права. Незаконните сайтове в този доклад често са умишлено сложни за проследяване, попадат под различни юрисдикции, а собствениците и администраторите им укриват зад множество анонимни посредници и операции своята реална идентичност и местоположение.“

Според Муур списъка за наблюдение на Европейската комисия ще подпомогне с практически насоки политиците, правоприлагащите органи и международните корпорации за повече ефективност в действията им по идентифициране и справяне с пиратските сайтове. Докладът ще очертае още по-ясно последиците от дейността на т.нар. сайтове за „стрийм-рипинг“ (stream ripping), които предлагат възможности за трансформиране на стрийминга и свалянето на копия на твърди носители, най-често от YouTube.

„Стрийм-рипингът е най-бързо нарастващата пиратска форма на злоупотреба с музикално съдържание в глобален мащаб, а предлагащите тази услуга сайтове са най-сериозната опасност за музикалната екосистема. Те подкопават устоите на легитимните услуги в глобалната мрежа – тези, които лицензират правата и заплащат възнаграждение на артистите и другите правоносители. Тези сайтове печелят без да заплащат нищо към създателите на музика, като отклоняват музикалните фенове от възможността да ползват легален достъп до музика и така да подкрепят творците.“, категорична е Франсис Муур.

Цялата информация за новата инициатива на Европейската комисия е достъпна Тук.