ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ И ПРАВОНОСИТЕЛИ С ПРИЗИВ ДА НЕ СЕ ПРИЕМАТ ПОСЛЕДНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕДАКЦИЯ НА ДИРЕКТИВАТА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО

Обръщаме се с това отворено писмо от името на група правоносители от музикалния, аудиовизуалния и спортния сектор по повод посоката на развитие на Директивата относно авторското право в цифровия единен пазар.

Основните цели на Директивата бе да създаде правила за равнопоставеност на онлайн дигиталния единен пазар и да гарантира на европейските правоносители по-сериозни възможности за създаване и инвестиции в ново и разнообразно творческо съдържание за цяла Европа.

Въпреки нашите постоянни усилия в продължение на последните две години да намерим работещо решение и да предложим редица позитивни алтернативи, текстът на Директивата в настоящата му редакция вече не отговаря на поставените цели, не само като отделни членове и алинеи, но като цялостна философия. Като правоносители не сме в състояние да понесем въздействието на Директивата в сегашния й вид върху европейския творчески сектор.

Ние оценяваме усилията на различните участници в законодателния процес да постигнат добър компромис в хода на продължителните преговори през последните месеци. Същевременно, резултатът от тези преговори в рамките на поредицата дискусии на Съвета бе създаване на текст, който съдържа елементи в сериозно противоречие със съществени принципи на авторското право и сродните му права, залегнали в основата на европейската и световна правна рамка.

Последните предложения за промени са далеч от целта – гарантиране на равни възможности за реализация на единния дигитален пазар. Нещо повече – възприетият подход в Директивата ощетява правоносителите не само като не постига поставените при нейния старт цели, но заплашва да остави европейските продуценти, разпространители на съдържание и творци в още по-лош бизнес контекст от настоящия.

За съжаление, при тези обстоятелства, изглежда по-добре да няма Директива, отколкото да приемем лоша Директива. Ето защо ние призоваваме преговарящите страни да не продължават обсъжданията на база последните предложения на Съвета.

С уважение,


Долуподписаните организации:

АCT – Association of Commercial Television in Europe* (Асоциация на комерсиалните телевизии в Европа)
AKTV – Czech Association of Commercial Television (Чешка асоциация на комерсиалните телевизии)
DFL – German Football League (Германска футболна лига)
ICMP – The Global Voice of Music Publishing (Международната конфедерация на музикалните пъблишъри)
IFPI – Representing the Recording Industry Worldwide (Международната федерация на звукозаписната индустрия)
IMPALA – Independent Music Companies Association (Асоциацията на независимите музикални компании)
La Liga – The Spanish Football League (Ла лига - Испанска футболна лига)
Mediapro – Independent Production Company (Медиапро – независима продуцентска компания)
The Premier League – The English Football League (Първа лига – Английска футболна лига)
Związek Pracodawców Prywatnych Mediów – Polish Union of Private Media Employers, Lew (Полски съюз на работодателите в частните медии)