ОТ ИДЕИ КЪМ РЕАЛНОСТ : ПРАВИТЕЛСТВАТА ЗАПОЧВАТ СТЪПКИ КЪМ ОБЕЗПЕЧАВАНЕ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО НА ИНТЕРНЕТ ДОСТАВЧИЦИТЕ PDF Печат Е-поща
 
“Музиката пострада силно през последните десет години и ако не направим нещо в тази посока, има реална опасност цели сектори от музикалната индустрия да изчезнат завинаги.”

Andy Burnham, UK Secretary of State for Culture

„В Австралия обсъждаме т.нар. „законодателство на трите удара”, като следим отблизо какво се случва във Франция и Великобритания и обмисляме сериозно какво може да предприемем, за да подкрепим правата върху интелектуална собственост.” Хората ще променят поведението си, ако има икономически фактор.”

Stephen Conroy, Minister for Broadband, Communication and Digital Economy, Australia

„ Ако многократно превишам скоростта на пътя, зная, че ще загубя своето свидетелство за правоуправление за шест месеца и приемам това за нормално. Няма логика да променям своето поведение, когато сдтава дума за Интернет. Като човешки същества не обичаме правилата и нормите, но все пак не живеем в идеален свят, а принципът „безплатно за всички” не е полезен за никого.”

Chris Ancliff, general counsel, EMI

“Системата зависи от благонадеждността и възпиращият ефект на санкциите.”

Olivier Bomsel, френски икономист и съветник в подготовката на закона “Креативност и интернет”, въвеждащ системата на постепенет отговор