Какво правят звукозаписните компании

Звукозаписните компании са най-големият инвеститор в областта на музикалната индустрия. За 2015 г., инвестициите надхвърлят 4,5 милиарда щатски долара, независимо от спада на приходите в сектора през последните две десетилетия.

Работата на звукозаписните компании започва с откриването на артисти и инвестирането в техния талант, осигурявайки им възможност да развиват своите професионални умения и изяви. Продуцентите се грижат за цялостното израстване на артистите – от маркетинга и промотирането, от физическата и дигитална дистрибуция на тяхната продукция до експлоатацията на музикалното съдържание в областта на мобилните комуникации и концертните турнета.

Звукозаписните компании работят с мрежа от различни екипи и експерти, всички посветени на успеха на артистите. Всеки индивидуален проект включва инвестиции в артисти и репертоар (A&R), разходи за запис, маркетинг, реклама и промоция, видео екипи за производство, търговия,счетоводство, както и разпределение -  отчитане на възнаграждението на артистите.

Музиката не просто се случва, нейното създаване изисква упорита работа и значителни инвестиции. Мисията на звукозаписните компании е да откриват нови таланти, да изграждат тяхната кариера и да предлагат на феновете най-доброто от света на музиката.