Неразрешеното използване на културни и творчески продукти защитени от авторското право за комерсиални цели, както и търговията с подобни продукти е известно като пиратство. 

За втора поредна година, индустрията отчита ръст – 3.6% през 2015 г. и 5.9% през 2016 г., като коефициентът за изминалата година е  най-високият от началото на неговото измерване през 1997 г.  Общите приходи за 2016 г. са  на стойност 15,7 милиарда щатски долара, като приходите от продажби на дигитална музика достигат 50% от общите годишни приходи на световната музикална индустрия, но все още дигиталното пиратство е  заплаха за развитието на сектора на лицензирана музика и за инвестициите в хората на изкуството. Бизнесът с лицензирана музика се подкопава посредством различни форми и канали за нелицензирано извличане на информация - нелицензирани стрийминг сайтове, мрежи peer to peer (P2P) за споделяне на файлове, BitTorrent сайтове, Rapidshare сайтове, онлайн сървъри и облачни пространства за съхранение, агрегатори за съхранение и глобално споделяне на данни, различни мобилни приложения и др. 

Пиратството оказва негативен ефект върху икономическото развитие на музикалната индустрия  и нанася преки финансови щети на легитимния бизнес. То вреди на законния маркетинг,  възпрепятства навлизането на конкурентни бизнес модели за законна доставка на културно и творческо съдържание, поставя под въпрос справедливото възнаграждение съответстващо на труда на правоносителите - звукозаписни компании, артисти и автори, забавя икономическия растеж на целия творчески сектор.

Ефективната борба срещу пиратството зависи от правната среда, която се определя от действащото национално, европейско и международно законодателство.

В Република България, интелектуалната собственост в творческите индустрии се урежда със Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Съществен фактор за растеж в сектора е дигитализацията. Новите технологични възможности създават условия за бърз, лесен и сигурен достъп до легално цифрово съдържание. Изследване на индустрията сочи , че един от най-силните мотиви за отказ от теглене на пиратски файлове от Интернет е страхът от компютърни вируси, наред с този от законово преследване.

Алтернатива на музикалното пиратство е  правилният избор на потребителите да използват легални платформи за достъп до звукозаписи и музикални видео продукти. Законното придобиване е правилният начин за придобиване и ползване както на материални, така и на творчески произведения със защитени авторски и сродни права. Това гарантира  по-голяма правна сигурност в полза на носителите на права, на доставчиците на услуги, а също така и на потребителите. Законното придобиване на авторски продукт означава справедливо възнаграждение за труда на автори, изпълнители и продуценти.

Информация за лицензираните музикални услуги достъпни от територията на Република България ще намерите тук.