Какво правим ние

БАМП представлява и защитава правата и интересите на своите членове в областта на авторското право и сродните му права.

Основните цели, които си поставя АСОЦИАЦИЯТА, са да съдейства на компетентните държавни органи при организиране и координиране на дейности, свързани с борбата с музикалното пиратство и да пропагандира значението и защитата на авторското право и сродните му права в Република България.

В изпълнение на своите цели, АСОЦИАЦИЯТА води кампании за приемане и усъвършенстване на законодателството в областта на авторското право и сродните му права и координира и осъществява антипиратската дейност на звукозаписната индустрия. АСОЦИАЦИЯТА също така, работи в тясно сътрудничество с държавните и правораздавателни органи, обществени организации, културни институции, както и с други сдружения, работещи в областта на развлекателната индустрия.

Като Национална група на Международната Асоциация на Звукозаписната Индустрия-IFPI, БАМП изследва развитието на музикалния  пазар в България и доставя данни за целите на глобалните изследвания за индустрията в областта на пазарните анализи, проучвания за промени в потребителските навици и нагласи, както и изследвания за влиянието на пиратството и щетите, които то нанася на легитимния музикален бизнес.