Г-н Станислав Захариев 
Председател на УС
Юнивърсъл Мюзик България ЕООД

 

Г-жа Станислава Армутлиева
Член на УС
Вирджиния Рекърдс ЕООД
Анимато Мюзик ЕООД

  Г-н Кирил Величков 
Член на УС
Орфей Мюзик ЕООД
         
Г-жа Юлияна Маринова 
Член на УС
Гега Ню ООД
  Г-н Виктор Касъмов
Член на УС
Ара Мюзик ЕООД
    

 

Контрольор на УС

 

Г-жа Дора Блек-Хемплер
Мега Музика ЕООД
      

 

Изпълнителен директор

 
Г-жа Петя Точарова