IFPI И WIN ПОДОБРЯВАТ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО И ИЗПЛАЩАНЕТО НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ КЪМ МУЗИКАЛНИТЕ ПРОДУЦЕНТИ С НОВА ПЛАТФОРМА

 

 

 

Международната федерация на звукозаписната ииндустрия (IFPI) и организацията на независимите лейбъли „Световна независима мрежа“ (WIN) обявиха официално своето сътрудничество в изграждането на централизирана платформа за обмен на данни за репертоара на правоносителите от музикалната индустрия от цял свят (Repertoire Data Exchange – RDx). Платформата ще улесни музикалните лейбъли и организациите за колективно управление на продуцентски права да предоставят и да достъпват до важни за разпределението на получените възнаграждения данни публично изпълнение, медии и препредаване от един източник.

През годините звукозаписните компании използваха разнообразни технологични системи, за да облекчат процеса на предоставяне на информация за идентификация на правоносителите и за гарантиране на по-точно разпределение на възнагражденията от дружествата за колективно управление в различните страни по света.

Сега новата услуга RDx ще позволи на носителите на музикални продуцентски права  - и малки, и големи, както и от най-различни страни - да получат централизирана точка за регистрация на данните за техния репертоар в еднообразен стандартен формат (DDEX MLC), така че информацията да бъде лесно достъпна за всички дружества за колективно управление на продуцентски права. А това ще означава повишаване качеството на ползваните от тях данни. Така ще се подобри скоростта, точността и ефикасността при разпределението на събраните средства от тези дружества към правоносителите – продуценти на музикални записи от цял свят.

След продължителен анализ и стриктен процес на оценка, IFPI и WIN избраха за свой партньор в инициативата британското дружество за управление на сродни музикални права PPL. Това ще бъде организацията, която ще управлява централизираната платформа за събиране и предоставяне на данните за продуцентския репертоар.RDx е резултат от сътрудничество между широк кръг представители на музикалната индустрия, под общото ръководства на IFPI и WIN. Стартирането на услугата ще получи техническа подкрепа от група звукозаписни компании (Beggars Group, PIAS, Sony Music Entertainment, Universal Music Group, Warner Music Group, and The state51 Music Group/CI) и няколко дружества за колективно управление на музикални продуцентски права (PPL, Re:Sound, SENA and Gramex Finland). Стартът на RDx се планира през 2020 г.

Франсес Муур, Главен изпълнителен директор на IFPI, споделя: „Звукозаписните компании продължават да инвестират, да повишават точността и да усъвършенстват управлението на музикалните данни в най-различните сфери от дейността на индустрията. Новата платформа RDx е емблематичен пример за инициатива, при която всички ангажирани страни печелят. Тя ще подобри операционната ефективност и ще намали разходите по  регистрация на репертоара от правоносителите, а за дружествата – възможността да получат информация за правоносителите от един централен източник ще бъде фактор за по-бързо и точно разпределение на възнагражденията..“

Чарли Филипс, Главен оператор на WIN, коментира: „Приходите от права за публично изпълнение, както и от излъчване и предаване в медийното пространство, стават все по-важни за независимите продуцентски компании. Сега, когато музиката е достъпна навсякъде, репертоарът на нашите членове пътува из цял свят и генерира приходи от международно използване. В предишни години предоставянето на сложните данни за репертоара на независимите лейбъли в дружествата за колективно управление по света срещаше трудности. Ето защо, нашите членове подкрепиха  чрез WIN разработването на RDx от самото възникване на идеята.“

Питър Лийтъм, Главен изпълнителен директор на PPL, добави: „През последните години в PPL инвестирахме значителни средства в технология и възможности за обработка на данни, така че нашата лидерска позиция в разработването на услугата само допълни вече постигнатите оперативни способности. Ние сме напълно способни да подкрепим IFPI и WIN в изпълнението на този проект и да се справим с предизвикателството да обработваме огромни масиви от данни. Имаме добри умения в ползването на формата DDEX, а в допълнение се радваме и на тесни връзки с дружствата за колективно управление на продуцентски права по цял свят, така че имаме необходимия опит, натрупан от оперирането с големи масиви данни за звукозаписната индустрия всяка седмица. RDx е сериозна стъпка напред в световната практика за управление на данни и като PPL сме горди да работим за реализацията на иновативния проект на IFPI и WIN.“