Проучването в ЕС разкри драматичен спад на музикалното пиратство сред младите хора

Изследване на Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз (ЕС) показва, че само 49% от хората на възраст между 15 и 24 години са прибягвали до пиратско цифрово съдържание през последната година. Това представлява спад на пиратството с 22% в сравнение със ситуацията от 2016 г., когато 60% от хората са използвали пиратско съдържание.

 

 Новината е още по-добра специално за музикалната индустрия. Проучването установи, че едва 39% от младите хора са имали достъп до пиратско музикално съдържание. Това е огромен спад с 31%  спрямо данните от 2016 г., когато 56% от младите потребители са достъпвали до пиратско музикално съдържание. При видеото и филмовата индустрия цифрите са различни. За сравнение - 79% от младите хора са имали достъп до пиратско видео съдържание през 2019 г., което представлява незначителна разлика спрямо данните за 2016 г., когато 85% от тях са използвали такова.

Като цяло, около една трета от младите хора са имали достъп до пиратско съдържание от незаконни източници. Но само 21% от тях са направили това умишлено, което е понижение спрямо установените през 2016 г. 25% умишлени нарушения. Съответно, 80% от младите хора са имали достъп до някакво лицензирано съдържание през последната година. И това е наистина добра новина!

 

 

 

Не е изненадващо, че използването на пиратско цифрово съдържание варира значително в зависимост от страната. В богатите страни, където младите хора разполагат с повече средства за лични разходи, вкл. за цифрово съдържание, пиратството е далеч по-ниско, отколкото в по-бедните страни. Така например в Германия, която е една от най-богатите страни в ЕС, едва 13% от младите хора са имали достъп до пиратско съдържание от нелегални източници. В Обединеното кралство този брой е 14%. Но в Литва - една от най-бедните държави в ЕС, 45% от младите хора са ползвали пиратско съдържание на база незаконни източници.

 Това, което мотивира пиратството, също се промени. Докато през 2016 г. 67% от младите хора посочват цената за достъп до легално съдържание като причина за пиратството, през 2019 г. само 56% от анкетираните посочват подобно основание. В същото време, липсата на избор, навика и удобството като причина за пиратството се увеличава.

 Освен това, проучването установи, че музиката е най-популярното дигитално съдържание сред младите хора. 97% от младите хора стриймват или теглят музика, докато 94% от тях стриймират или теглят видео съдържание, а 92% стриймват или теглят игри.

Изследването на ЕС следва неотдавнашно проучване на IFPI, което също показа спад в използването на пиратско съдържание, основно поради разпространението на атрактивни легални дигитални услуги за достъп до музика.