ЗВУКОЗАПИСНАТА ИНДУСТРИЯ ПОВЕДЕ БИТКА СРЕЩУ САЙТОВЕТЕ, КОИТО МАНИПУЛИРАТ СТРИЙМИНГА

Международната федерация на звукозаписната индустрия (IFPI) и нейната национална група в Германия (BVMI) оповестиха резултата от своите активни действия срещу злоупотребите с музикалния стрийминг - важен за точността на различни класации и за получаване на справедливи възнаграждения от дигиталните продажби на звукозаписи. Съвместната им инициатива приключи с наложена от съда в Берлин обезпечителна мярка срещу един от най-големите немски оператори за манипулиране на този вид данни  - Followerschmiede.de.

Съдът нареди на оператора да преустанови всякаква дейност, свързана с генериране на фалшиви искания за достъп – брой прослушвания за определена дигитална платформа, които не отразяват реално потребление на музика. 

Тези действия са в унисон с приетата стратегия от музикалната индустрия за противодействие на манипулирането на данни за музикалния стрийминг по света. Стратегията е изцяло в защита на легалните дигитални услуги и стимулира развитието на прозрачен и конкурентен цифров пазар на музика. През последната година IFPI, нейните компании – членки и националните групи, вкл. немската национална група BVMI, се присъединиха към широка коалиция на индустрията за разкриване и предотвратяване на манипулациите, свързани със стрийминга и за ограничаване на техния разрушителен ефект върху пазара, като подписаха доброволен Кодекс за добри практики.

 Франсес Муур, Главен изпълнителен директор на IFPI, сподели по този повод: Създателите на музика трябва да бъдат възнаградени справедливо и точно за своя труд и инвестиции. Манипулирането на данните за музикалния стрийминг пречи това да се случи, като компрометира точността на класациите и справедливия размер на изплатените роялтизи за дигитални права. Ето защо подобни схеми за измама не  трябва да се толерират по никакъв начин!“.

 Стрийминг платформите би следвало да намерят стабилни технически решения за предотвратяване на манипулациите. От своя страна, представителите на индустрията, заявяват готовност за предприемане на активни юридически действия срещу подобни сайтове – манипулатори на данни, навсякъде по света.