Според Глобалния музикален доклад на IFPI: Стриймингът формира над половината от общите приходи на индустрията през 2019

Международната федерация на звукозаписната индустрия – IFPI оповести своя пореден Глобален музикален доклад (Global Music Report 2020), който отразява резултатите на индустрията през изминалата 2019 г. Общите приходи на световния пазар  на музикални записи нараства с +8.2% и достига  US$20.2 млрд., съобщават от Българска асоциация на музикалните продуценти (БАМП), национална група на IFPI. Приходите от стрийминг нарастват с +22.9% до US$11.4 млрд., като за първи път надхвърлят половината от общите приходи  на глобалната музикална индустрия (56.1%). Ръстът на приходите от стрийминг се съчетава с известна редукция на спада при физическите продажби ( -5.3% ),  спрямо параметрите от предходната 2018.

Сериозният ръст на стрийминга е движен основно от нарастването на абонамента средно с +24,1%, като почти всички пазари отбелязват позитивно развитие в тази посока. Потребителите на платени стрийминг услуги по света в края на 2019 г. са вече 341 милиона – ръст от +33.5%, а платеният стрийминг осигурява над 42% от общите приходи на звукозаписната индустрия в глобален план.

„Докладът показва успешната работа и инвестиции на създателите на музика – от продуцентските компании до артистите-изпълнители и всички ангажирани в този процес, които стъпиха на стабилната основа, изградена през последните няколко години, за да постигнат значителен ръст на приходите през 2019 г.“, каза по този повод Франсес Муур – Главен изпълнителен директор на IFPI.

И докато цифрите в доклада представят картината на постигнатото от музикалния бизнес през миналата година, днес пандемията COVID-19 постави индустрията през сериозни предизвикателства, които изглеждаха немислими само няколко месеца по-рано.

„Изправени пред лицето на глобална трагедия, представителите на музикалната индустрия се обединиха в усилията си да защитят най-засегнатите. За звукозаписните компании като наши членове е от първостепенна важност да продължат да подкрепят кариерата и развитието на многобройните артисти, музиканти и служители в музикалния сектор по цял свят.“, отбеляза Муур.

„На фона на данните в Global Music Report 2020 България не прави изключение от основните тенденции на развитие.“, отбелязва изпълнителния директор на БАМП Ина Килева. „И у нас приходите от стрийминг са възходящи през миналата година с увеличение над 65% и 33,2% дял  от общите приходи на българския музикален пазар, който, макар и скромен като номинал със своите US$ 7,3 милиона, отбеляза общ ръст от 22,1% спрямо предходната 2018 г. Като цяло дигиталните приходи у нас са далеч от своя потенциал, поради хаотичната и непълна дигитализация на българската музика до момента. Това прави още по-необходими нашите усилия и кампанията на БАМП за активна регистрация на уникални ISRC кодове от продуцентите на български музикални записи.“, посочи още Килева.

Важни данни за пазара по региони през 2019:

- За пета поредна година Латинска Америка е най-бързо развиващият се регион в света (+18.9%), благодарение на резултатите на своите три най-големи музикални пазара, които бележат сериозен ръст през 2019 г. : Бразилия (+13.1%); Мексико (+17.1%) и Аржентина (+40.9%).

- След стагнация на приходите през 2018 г. Европа е отново вторият по ръст на индустрията регион - повишение на приходите с +2% . Тук основните двигатели на растежа са пазарите в Обединеното кралство (+7.2%), Германия (+5.1%), Италия (+8.2%) и Испания (+16.3%).

- Азия отбелязва общ ръст от +4%, което е по-слаб резултат от постигнатото като приходи през 2018.  Спадът е функция от срива на доминиращите пазара физически продажби в Япония (-4.8%), което доведе и до общ спад на приходите на този водещ азиатски пазар (-0.9%). Извън Япония, основните азиатски пазари като Южна Корея, Китай и Индия отбелязват сериозно позитивно развитие на приходите през 2019 година (съответно +8.2%, +16.0% и +18.7% ).

- Пазарите на Австралазия са също в подем с общ ръст от +1%. Тук дигиталните приходи нарастват с + 11.6%, докато приходите от физическите формати отбелязват значителен спад от -20.4%. Австралия, чийто пазар е сред световните Топ 10, има ръст на приходите от + 6.0% , а съседна Нова Зеландия отбелязва значителните +13.7%.

- САЩ и Канада имат общо ръст на приходите от +4%, като остават най-големият генератор на средства за звукозаписната индустрия в глобален план – този регион дава цели 39.1% от общите приходи на световния музикален пазар. В САЩ ръстът от +10.5% е вече традиция и се генерира за пета поредна година, докато в Канада, която бе почти без движение в приходите през предходната 2018, през 2019 индустрията е във възход и отбелязва ръст от + 8.1%.