Европейската комисия осветли в Списък за наблюдение опасни пиратски сайтове извън Европейския съюз

За втори път Европейската комисия публикува списък с онлайн услуги, администрирани извън ЕС, които осъществяват или спомагат за осъществяване на незаконен достъп до защитено творческо съдържание и търговия с фалшиви стоки.

Целта на този Списък за наблюдение (Watch List) е да алармира европейските оператори на дигитални услуги и интернет свързаност, както и правоприлагащите и правоохранителни държавни органи в страните-членки, за да предприемат ефективни мерки за предотвратяване на достъпа до посочените в списъка пиратски сайтове. Важно е и посланието към европейските граждани за промяна на потребителските им нагласи, уважение към творчеството и бойкот на платформите, които нарушават закона.

Списъкът е фокусиран върху четири групи нарушители: уебсайтове, които предоставят достъп до защитено от авторското право и сродните му права съдържание, платформи за електронна търговия, онлайн аптеки и онлайн пазари за различни видове стоки.

Със съдействието на Международната федерация на звукозаписната индустрия (IFPI), чийто представител за България е Българската асоциация на музикалните продуценти (БАМП), Списъкът на Комисията за 2020 включва 12 от най-опасните за музикалната индустрия пиратски сайтове, като 7 от тях са сред топ 15 по негативно въздействие върху законния музикален бизнес в дигитална среда, а именно: wi.to/Ddl.to;Dbree.org; Y2Mate.come и Youtubeconverter.io;Flvto.biz и 2Conv.com; Telegram; Rapidgator.net, както и Savefrom.net.

Списъкът отделя специално внимание на сайтове за стрийм-рипинг, които са новата заплаха за легалните аудио и видео-стрийминг платформи в световен мащаб. По инициатива на организациите на творческите индустрии за първи път е обособена и секция за нарушители - социални медии.

По данни на Службата за интелектуална собственост на ЕС, годишно приходите от тази незаконна дейност онлайн надхвърлят 460 милиарда Евро. Европейският съюз е сред най-засегнатите от дейността на пиратските сайтове, а разпространените пиратско творческо съдържание и фалшиви стоки достигат до 6.8% от целия европейски внос, като надхвърлят 121 милиарда Евро годишно.

Повече за Списъка за наблюдение на Европейската комисия може да намерите Тук.