Национален фонд „Култура“ отдели 3 800 000 лв за подкрепа и на проекти на културните индустрии (Условия за кандидатстване)

На 16 септември стартира сесията за кандидатстване по програма „Едногодишен грант“ на Национален фонд „Култура“ за 2021 г. В нея могат да представят проекти частни организации, работещи в сферата на културата, в това число и от музикалната индустрия, доколкото отговарят на условията за допустимост. Документи се подават само онлайн в системата на НФК (тук) и се приемат до 15:00 часа на 7 октомври 2021 г.


Важно е да се отбележи, че за разлика от други финансиращи държавни инструменти, тази програма има по-стратегически характер и НЕ е насочена към подкрепа на проекти, които имат за цел единствено организиране, реализация и разпространение на индивидуален творчески проект. Нейната цел е да подпомага финансово цялостни едногодишни стратегии за дейност и развитие на частни професионални организации.


Максималната финансова подкрепа на одобрен проект е 100 000 лв (НФК може да осигури 100% от бюджета), и е предвидена за цялостно или частично удовлетворяване на нуждите за поддръжка на постоянен и допълнително ангажиран екип, регулярни дейности и пространства, създаване и представяне на културно съдържание. По настоящата програма ще се прилагат правилата за минимална помощ (правилото de minimis).


Общият бюджет на програма „Едногодишен грант“ е 3 800 000 лв. Одобрените проекти трябва да се реализират в периода януари 2022 г – януари 2023 г. След получаването на всички кандидатури до 7 октомври 2021 г., Национален фонд „Култура“ ще ги оцени в срок до 28 октомври 2021 г., а финансовата помощ ще бъде отпусната на одобрените кандидати през ноември 2021 г., след сключване на договор с фонда.


Част от целите, за които е допустимо да се използва финансирането е адаптацията към дигитална среда; иновации с дългосрочен ефект; разширяване на обхвата на аудиторията и достигане на културния продукт до малки населени места; развитие на дългосрочни партньорства и т.н.


Кандидатите трябва да са културни организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата, с дейности в сферата на културата през последните две години - 2019 - 2021 г., и регистрирани не по-късно от септември 2019 г.


Пълните условия за кандидатстване ще откриете ТУК.