БАМП представя: Професия музикален продуцент (Част I)

Достатъчен ли е само и единствено талант, за да може един артист да постигне успех и да изпълни мечтите си? Опитът показва, че не. Артистът трябва да умее още да планира и организира, да бъде добър комуникатор, да има адекватни маркетингови умения, да познава тънкостите на защитата и управлението на  авторските или изпълнителските си права, да разбира от договори и да умее да преговаря, да знае как се изгражда и увеличава публика. Има артисти, които поемат предизвикателството да развият и тези допълнителни и абсолютно необходими за успеха им умения, но много повече предпочитат да се доверят на професионализма на музикалните продуценти и компании.  

Каква е работата на музикалния продуцент в България? Каква е неговата роля и как допринася за израстването на артиста и за успеха на музикалния продукт? Какви умения и качества трябва да притежава?

Със серия от кратки видеоинтервюта с български музикални продуценти, БАМП поглежда зад кулисите на музикално-продуцентската дейност, за да даде отговор на тези, а и много други въпроси.  

Първа част на „БАМП представя: Професия музикален продуцент“  ви среща с Магдалена Сотирова, управляващ партньор на музикална компания „Монте Мюзик“, която е член на Българската асоциация на музикалните продуценти от 2015 година. След 14 години работа с български артисти, за чиято популярност компанията е изиграла значителна роля /сред които Владимир Ампов-Графа, Михаела Филева, Акага/, Магдалена Сотирова споделя личния си опит на продуцент в малък пазар като българския, в който, заедно с екипа си, трябва да съчетават много и различни по характер дейности. Говори за доверието като основополагащ елемент на връзката артист-продуцент, за празните и пълните ходове, за трудните понякога избори, за формирането на публика за всеки изпълнител, за това как дигиталното общуване с музиката променя непрестанно предизвикателствата пред продуценти и артисти.