Акт за цифровите услуги: Пленарен вот на Европарламента и надежда за по-амбициозни промени в предстоящите дискусии на „трилога“

На 20 януари 2022 г. членовете на Европейския парламент гласуваха своята позиция по Акта за цифровите услуги (DSA) в пленарно заседание, след като проектът бе обсъждан в  рамките на няколко парламентарни комисии. Целта на Акта е да създаде рамка за отчетност за онлайн платформите и да осигури по-безопасна и по-надеждна от сега съществуващата онлайн среда. Очакването е той да въведе и ефективни задължения за борба с незаконното съдържание онлайн, което е от изключително значение за творческия сектор в Европа.  

Снимка: Pixabay

В навечерието на вота, творческият сектор изрази безпокойството си , че част от направените предложения не биха допринесли за създаването на здравословна дигитална среда, а биха отслабили сега действащия режим, включително по отношение на онлайн нарушения на авторски и сродни на тях права. Беше отправен апел към членовете на Европейския парламент и към държавите-членки да вземат предвид представените от сектора проблеми. Българският творчески сектор, представен от 15 организации, също се обедини около обща позиция и се обърна към българските евродепутати, като представи проблематичните за сектора въпроси и поиска подкрепа за решаването им по време на парламентарния вот.

За съжаление, само едно от очакваните от творческия сектор важни изменения беше одобрено по време на вота на Европарламента. А именно - разширяване на обхвата на задълженията за гарантиране на проследимост на бизнес потребителите, т.нар. принцип „Опознай своя клиент“ /KYBC/. Важно е да се отбележи, че  някои от останалите ключови за сектора изменения получиха подкрепа от значителен брой евродепутати, но не успяха да преминат парламентарния Рубикон, в някои случаи само с 1 глас разлика.

Независимо от това, не можем да не оценим и да не отбележим със задоволство подкрепата, която немалка част от българските евродепутати дадоха със своите гласове за предложенията, вземащи предвид очакванията и интересите на творците – носители на авторски и сродни права. Надяваме се, че те и в бъдеще ще продължат да проявяват разбиране и подкрепа за творческите среди.

Етапът на тристранни дискусии между трите европейски институции – Европейска комисия, Европейски съвет, Европейски парламент, т.нар. трилог, който стартира на 31 януари 2022 г. в рамките на френското председателство на ЕС, ще бъде изключително важен за постигането на здравословна и сигурна цифрова среда за творците в Европа. В него могат да бъдат коригирани някои от разпоредбите на Акта. Активното участие и принос в дискусиите на държавите-членки на ЕС, включително и това на българските институции,  ще бъдат от изключително значение,  за да не се превърне Актът за цифрови услуги в „една пропусната възможност и крачка назад“ за европейския творчески сектор.

 

Българският творчески сектор се обедини в обща позиция относно проекта за Акт за цифровите услуги (DSA), обсъждан от институциите на ЕС

Творческият и културен сектор в Европа изразяват сериозна загриженост от Общия подход на Съвета на ЕС към Акта за цифрови услуги /DSA/