БАМП представя: Професията музикален продуцент (Част II) Юлияна Маринова/ Гега Ню

Достатъчен ли е само и единствено талант, за да може един артист да постигне успех и да изпълни мечтите си? Опитът показва, че не. Артистът трябва да умее още да планира и организира, да бъде добър комуникатор, да има адекватни маркетингови умения, да познава тънкостите на защитата и управлението на  авторските или изпълнителските си права, да разбира от договори и да умее да преговаря, да знае как се изгражда и увеличава публика. Има артисти, които поемат предизвикателството да развият и тези допълнителни и абсолютно необходими за успеха им умения, но много повече предпочитат да се доверят на професионализма на музикалните продуценти и компании. 

Каква е работата на музикалния продуцент в България? Каква е неговата роля и как допринася за израстването на артиста и за успеха на музикалния продукт? Какви умения и качества трябва да притежава?

Със серия от кратки видеоинтервюта с български музикални продуценти, БАМП поглежда зад кулисите на музикално-продуцентската дейност, за да даде отговор на тези, а и много други въпроси.  

Втора част на „БАМП представя: Професията музикален продуцент“  ви среща с Юлияна Маринова, управител на музикална компания „Гега ню“, която е един от учредителите на Българската асоциация на музикалните продуценти. От 29 години компанията работи за съхраняването на българската музикална култура и творчество като записва и разпространява в България и по света автентичен и обработен фолклор, симфонична, камерна, оперна, литургична музика и творби на български композитори. Записва и издава музиката както на утвърдени в световен мащаб имена като Теодосий Спасов и Милчо Левиев, така дава път и на млади изпълнители като Живко Василев и Зорница Иларионова. С богатия си опит Юлияна Маринова споделя подробно всяка стъпка от реализацията на един музикален проект, как се изнася българска музика в чужбина, как се правят записи на автентичен фолклор и на какво дигиталната ера може да научи един опитен продуцент.