Програма „Творческа Европа“ със 100 милиона евро по-голям бюджет през 2022 г.

 

Европейската комисия одобри най-високия до сега бюджет за програма „Творческа Европа“ за 2022 г. Целта е да се засили подкрепата към творческия и културен сектор, предвид предизвикателствата, пред които бяха поставени от пандемията и нарастващата глобална конкуренция. 

„Културата и творчеството имат силно социално и икономическо измерение. Те генерират около 4% от БВП на ЕС през 2019 г. и над 7 милиона работни места. Пандемията засегна сектора с 30% загуба на приходи. Факт е, че за две години упорит труд направихме така, че културният и творческият сектор за първи път да стоят толкова високо в европейския дневен ред. Подпомагаме ги с годишен бюджет от 385 милиона евро, което е със 100 милиона евро повече в сравнение с 2021 г.“, заяви комисарят по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел. Комисарят по вътрешния пазар Тиери Бретон уточни, че 226 милиона евро са отделени за аудио-визуални проекти, а 35 милиона евро - за междусекторно сътрудничество, включително медии.

В трите направления на програма „Творческа Европа“ през 2022 г. ще има нововъведения. В направление „Култура“ ще бъдат включени нови инициативи за секторите музика, културно наследство, сценични изкуства и литература. Ще стартира и схема за мобилност, която ще предостави на артистите възможност да пътуват в чужбина за професионално развитие, съвместни продукции и разширяване на публиките си.

В направление „МЕДИА“, фокусирано върху аудио-визуалните проекти, се въвеждат нови инициативи, като подкрепа за разработване на иновативни видеоигри и проекти във виртуалната реалност. „МЕДИА 360 градуса“ ще е насочено към водещи индустриални форуми, ангажирани с бизнеса по цялата верига на аудио-визуалната индустрия. Ще заработи и Media Market Gateway за обещаващи стартъпи. Ще бъде засилено сътрудничеството между филмовите фестивали.

В „Междусекторното направление“ ще бъде увеличено финансирането на Creative Innovation Lab за съвместни проекти за иновации, включващи различни сектори, като целта е то да допринесе за инициативата Нов европейски Баухаус (подобряване на местата и начина, по който живеем, в синхрон с Европейския зелен пакт).

Публичните и частните организации от културния и творчески сектор, могат да кандидатстват за финансиране с помощта на бюрата на „Творческа Европа“, базирани във всички държави-членки на ЕС и трети страни, свързани с програмата. (Бюро „Творческа Европа“ България)

„За подпомагане на творците в достъпа им към финансиране, през ноември стартирахме платформата CulturEU. Това е онлайн ресурс, осигуряващ информация за над 75 финансови източници в областта на културата – от „Творческа Европа“ и „Хоризонт Европа“ до структурните фондове и InvestEU. Умелото съчетаване на програмите ще допринесе за максимален резултат от инвестициите“, коментира комисарят Мария Габриел.

CulturEU е онлайн справочник, съставен от Европейската комисия, който покрива 21 програми, чрез които може да се предостави финансиране за проекти в областта на културата. Той дава възможност да се филтрират възможностите за финансиране спрямо нуждите на кандидата, сектора, в който работи и вида на организацията, която представлява. На разположение са и примери и добри практики, реализирани до момента.