Акт за цифровите услуги (DSA): Tрилогът на институциите на ЕС завърши с политическо споразумение

На 22 април се проведе последното от серията заседания на т.нар. „трилог“ – Европейска комисия, Европейски парламент и Европейски съвет, по въпросите на Акта за цифровите услуги. След повече от дванадесет часа преговори под председателството на Франция, бе постигнато политическо споразумение.  

Известно е, че редица предложения, направени в процеса на обсъждане на Акта от Европейския парламент и Европейския съвет, предизвикаха много сериозна реакция от творческия сектор на Европа, към която българският творчески сектор се присъедини с инициираната от БАМП Обща позиция от 7 януари т.г. 

Опасността беше, че приемането на тези предложения не само не би допринесло за създаването на здравословна дигитална среда, а напротив – би довело до отслабване на сега действащия режим на отговорност и добрите практики за справяне с незаконно съдържание в дигиталното пространство, включително по отношение на онлайн пиратството и нарушенията на авторски и сродни на тях права.

Краткият преглед на постигнатото политическо споразумение показва, че има известен позитивен резултат по някои от исканията на сектора, в резултат на обединението и единния подход на културните индустрии в Европа. Без да е постигнато особено подобрение за сектора, все пак се избягва сериозното влошаване, което изглеждаше напълно реално в последните месеци на 2021 г.  Т.напр. по ключовия въпрос, свързан с  търсенето на отговорност за търсачките /search engines/, се запазва статуквото, т.е. отговорността ще продължи да се оценява за всеки отделен случай, вместо изцяло да бъде изключена, както предлагаха две от институциите. Избягнато беше включването на URL адрес като задължително изискване за „уведомления“ за сваляне на незаконно съдържание.  Също така, режимът на „доверени сигнализатори“ ще е приложим само за колективни органи. За съжаление, по отношение на принципа KYBC /„Опознай своя бизнес клиент“/, текстът остава тесен и ще се прилага само за онлайн пазари, а не за всички онлайн платформи, каквото беше искането на сектора.  По някои други приоритети, като т. нар. „принцип на субсидиарност“ и общия мониторинг, секторът очаква подобряване на някои елементи в текста на уводната част на Акта, по който институциите продължават да работят на техническо ниво.  

Консолидираният текст на DSA ще трябва да бъде одобрен от Съвета на министрите и от Пленарната сесия на Европейския парламент, най-вероятно през юли 2022 г.

Снимка: Pixabay