Всеки шести младеж в България умишлено използва пиратско съдържание

Умишленото използване на дигитално съдържание без уредени авторски или сродни на тях права продължава да е честа практика сред младите хора в Европа. 16% от младежите в България, на възраст между 15 и 24 години, признават, че съзнателно са боравили с пиратско съдържание през 2021 г. Това сочат данните от последния доклад на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), публикуван на 8 юни 2022 г.

Младите българи използват пиратско съдържание най-често, за да гледат филми (69%) и сериали (61%), за да теглят нелицензиран софтуер (54%) и игри (54%) и за музика (53%). Близо половината от младежите у нас (47%) признават, че се сдобиват с електронни книги без уредени авторски и сродни права, а 34% гледат спорт от пиратски източници.

Подобна е тенденцията и в останалите 26 страни членки на ЕС, сочат данните от изследването, проведено между 22 021 души. 21 % от младежите в Европейския съюз преднамерено са използвали, играли, изтегляли или излъчвали съдържание от незаконни източници през изминалата 2021 г. Значителна част от тях са били подведени да го направят - при 12 % е станало случайно, а 7 % не знаят дали това им се е случвало.

Окуражаващ обаче е фактът, че  потреблението чрез законни източници набира популярност сред по-младите поколения в цяла Европа. 60 % заявяват, че през изминалата година не са имали съприкосновение с пиратско съдържание, като за България процентът дори е още по-висок – 63%. За сравнение – през 2019 г. 51% от младежите в Европа са предпочитали да боравят само с легално съдържание, а през 2016 г. – едва 40%.

Все още сред основните мотиви младите хора да използват пиратско съдържание са цената и наличността, но все по-голямо значение придобива и влиянието от средата – връстници и семейство.

Проучването на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) е било проведено между 7 и 28 февруари 2022 г., като са анкетирани 22 021 млади хора на възраст 15-24 години в 27-те държави членки на ЕС.

Целият доклад може да видите ТУК!