Европейската Комисия публикува новия актуализиран Списък за наблюдение на фалшификатите и пиратството

На 1 декември 2022 г. Комисията публикува третата си актуализирана версия на Списъка за наблюдение на фалшификатите и пиратството. В него са посочени уебсайтове и физически пазари, разположени извън ЕС, за които се съобщава, че участват, улесняват или се облагодетелстват от фалшифициране и пиратство.

Според съвместно проучване на Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) от юни 2021 г., озаглавено "Световната търговия с фалшификати: тревожна заплаха“, обемът на международната търговия с фалшифицирани и пиратски продукти възлиза на 464 млрд. щатски долара, или 2,5% от световната търговия. 5,8 % от целия внос в ЕС от трети държави се оценява като фалшифицирани и пиратски стоки на обща стойност от 119 милиарда евро (134 милиарда щатски долара).
Списъкът за наблюдение има за цел да насърчи тези услуги и пазари, както и местните правоприлагащи органи и правителства, да предприемат необходимите действия за преустановяване или предотвратяване на нарушенията на интелектуалната собственост. Той също така цели да повиши осведомеността на гражданите на ЕС относно рисковете, касаещи опазването на околната среда, безопасността на продуктите и други, които крие купуването на стоки и услуги от тези потенциално проблемни пазари.
Списъкът се фокусира върху сайтове, предоставящи достъп до защитено с авторски и сродни права съдържание, платформи за електронна търговия, онлайн аптеки и физически пазари. В него се прави разграничение между сайтове, за които се твърди, че извършват нарушения, и такива, които не участват в подобни дейности, но според получените сведения, не предприемат подходящи мерки за борба с пиратството и фалшифицирането.
Списъкът за наблюдение се базира на информация, получена по време на обществената консултация, проведена от Комисията в периода 15 декември 2021 г.- 14 февруари 2022 г., в която Комисията прикани всички заинтересовани страни да споделят своите мнения. Европол и EUIPO също допринесоха с данни за изготвянето на Списъка за наблюдение. Със съдействието на Международната федерация на звукозаписната индустрия (IFPI), чийто представител за България е Българската асоциация на музикалните продуценти (БАМП), Списъкът на Комисията за 2022 включва стрийм рипинг сайтовете Y2mate.com, Flvto.biz, 2conv.com, Savefrom.net и Snappea.com, заедно със сайбърлокърите Dbree.org и Mega.nz, и базираните в Русия Music-Bazaar.com и мобилната му версия Music-mobi.com (сега Songswave.com и Songswave.tel).
Списъкът за наблюдение подлежи на редовно актуализация от Комисията. Интересно е да се отбележи, че вследствие на предприети мерки, някои от пазарите и доставчиците на услуги, посочени в Списъка за наблюдение от 2020 г., вече не са включени в изданието му от тази година. Има и такива, които не са включени поради намалялата им популярност или релевантност.
Списъкът за наблюдение не е изчерпателен и не съдържа констатации за законови нарушения..
Повече за Списъка за наблюдение можете да намерите тук.