Петър Димитров /A to JazZ/: Имаме нужда от професионалисти в индустрията

Фестивалната индустрия, като един от големите и важни клонове в музикалния бизнес, беше фокусът на лекцията на Петър Димитров, основател и директор на един от най-успешните устойчиви фестивали в България – A to JazZ. В последния ден на първия в България курс по музикален бизнес, който Българската асоциация на музикалните продуценти организира от 12 до 16 юни 2023 г., Петър Димитров превърна презентацията си  в пълноценна дискусия с курсистите и споделяне на знания и опит, каквито не биха могли да бъдат  придобити по друг начин освен от първа ръка.

„Имаме нужда от професионалисти във фестивалната индустрия“, категоричен беше Петър Димитров в интервюто, което даде за БАМП.  Според него, реално погледнато в България, възприятията на това „Що е то фестивал?“ са много изкривени и много неправилни, както от страна на широката общественост, така и от страна на институциите. Той очерта посоките, в които трябва да се работи, за да се промени това и дейността по организиране на фестивали да започне да се възприема като „фестивална индустрия“.

„Всяка една инициатива, която може да повиши на първо място интереса и след това знанията, уменията и професионалния капацитет на мениджърите и на операторите е добре дошла“, заяви Петър Димитров по повод на току-що приключилия курс на БАМП за музикалния бизнес. Вижте целият разговор с него във видео интервюто: