ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА ПРИЕТИ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

 

Дългоочакваните промени в Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/ вече са факт. На 23 ноември 2023 г. Народното събрание гласува Законопроекта за изменение и допълнение на ЗАПСП на второ четене и прие редица промени, целящи да хармонизират авторскоправното законодателство на България с две важни директиви на Европейския съюз – Директива (ЕС) 2019/790 за цифровия единен пазар и Директива (ЕС) 2019/789 за установяване на правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми. И двете директиви обръщат сериозно внимание на цифровото и трансграничното използване на защитено съдържание, което е от особено значение за творците в днешния дигитален свят.

Бяха приети редица промени, които се очаква да подобрят съществено функционирането на авторскоправната система, да урегулират необхванати до сега ситуации и да предоставят на правоносителите нови възможности.

Разглеждането на законопроекта в Комисията по култура и медии в атмосфера на дискусия и търсене  на  консенсус между всички заинтересовани страни, очевидно успя да формира добра база за гласуването в пленарна зала, което премина гладко.  

Както отбеляза след гласуването народният представител Христо Петров, който, бе сериозно ангажиран в този законодателен процес като един от основните вносители на предложения, законопроектът е плод на тригодишни усилия на много експерти и постигнатият консенсус при гласуването му е нещо, което би било добре да се наблюдава по-често при обсъждането на закони. Той отбеляза, че с приемането на законопроекта се постига много по-добро ниво на закрила за целия творчески сектор, включително относно правата на авторите, артистите-изпълнители и продуцентите.

Очакването е този дълго търсен баланс в екосистемата на права да повлияе благоприятно за развитието на целия творчески сектор в България.

Снимка: Народно събрание на Република България