Културният сектор в Европа с обща позиция преди финалното заседание по приемане на Регламента на ЕС за изкуствения интелект

Над 200 организации от културния и творчески сектор във всички страни-членки на Европейския съюз, включително БАМП и Музикаутор от българска страна, се обединиха в обща позиция часове преди заседанието на КОРЕПЕР /представителствата на държавите-членки/ утре, 2 февруари, на което трябва да се одобри финалният текст на Регламента на ЕС за изкуствения интелект, с който да се регулира ролята на изкуствения интелект и да изгради глобален стандарт за работата на системите му.

Ето пълния текст на позицията:

 

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ  /AI Act/

Съвместно изявление на европейските творци и носители на права

 

/Брюксел, 1 февруари 2024 г./ Ние представляваме широка коалиция от над двеста организации в творческия и културния сектор на Европа, включваща автори от множество сектори, включително музикални, визуални, аудиовизуални и литературни; книгоиздатели и печатни издания на вестници, списания и специализирани издания, музикални, научни и технически издателства; музикални продуценти, филмови и аудиовизуални продуценти; издатели на филми и аудиовизуално съдържание онлайн и офлайн; дистрибутори и фото агенции.

Призоваваме държавите-членки на Европейския съюз да покажат глобално лидерство и да одобрят Регламента за изкуствения интелект на срещата на КОРЕПЕР на 2 февруари.

Регламентът за изкуствения интелект е жизненоважен законодателен акт, който ще регулира ролята на изкуствения интелект в Европа и ще допринесе за изграждане на глобален стандарт за това как очакваме да работят системите на изкуствения интелект. Европа има уникалната възможност да покаже глобално лидерство в полза както на гражданите на ЕС, така и на творците, носителите на права, индустрията и икономиката като цяло.

След неотдавнашното бързо настъпление на популярни генеративни системи за изкуствен интелект, текстът, договорен от преговарящите от тристранната среща на европейските институции, предлага сравнително леки задължения за т.нар. "Модели на изкуствен интелект с общо предназначение".

Тези задължения представляват една минимална основа за надграждане на усилията, за да могат европейските творци и носители на права да разчитат, че техните права ще бъдат зачитани и че ще се иска разрешение за използването на тяхното съдържание.

Това би допринесло за развитие на среда, в която правата и търговските свободи се зачитат, като едновременно с това се насърчава лицензирането на творческо съдържание за обучение на модели на изкуствен интелект,  давайки по този начин тласък на възможностите за партньорство и иновации.

Въвеждането на такива задължения по отношение на генеративния изкуствен интелект  не само е правилна стъпка, но то би позиционирало Европейския съюз като лидер в създаването на глобален регулационен стандарт в областта на изкуствения интелект. В същото време, това би било съществен фактор за създаването на стойност в изкуствения интелект, както и платформа за бъдещо развитие и иновации в ЕС.