Държавите-членки на ЕС одобриха единодушно Регламента за изкуствения интелект

Регламентът е ключова стъпка напред за защита на творците в ерата на изкуствения интелект

На 2 февруари 2024 г., посланиците на 27-те страни от Европейския съюз единодушно одобриха текста на Регламента за изкуствения интелект, който е първата по рода си в света всеобхватна законодателна уредба в тази област. Така те подпечатаха политическото споразумение между европейските институции, постигнато през декември 2023 г. Споразумението от декември обхващаше основните точки на Регламента за изкуствения интелект, а техническото усъвършенстване на текста отне повече от един месец.

„Зелената светлина“, дадена на ключовото заседание на 2 февруари 2024 г. от Комитета на постоянните представители към ЕС,  не беше сигурна до последната минута. Причината беше силното съпротивление срещу политическото споразумение от страна на някои големи държави-членки на Съюза, които настояваха за по-лек регулаторен режим за мощните модели на генеративен изкуствен интелект, в интерес на технологичната индустрия и в ущърб на правата на творците. Но въпреки силната опозиция, в крайна сметка бе постигнат консенсус по приемането на текста, който въвежда знакови правила, осигуряващи закрилата на авторските и сродните права при използване на защитено съдържание от системи за изкуствен интелект с общо предназначение. 

На заседанието Европейската комисия направи декларация, поясняваща какви действия и стъпки ще бъдат предприети и какви документи ще бъдат разработени в технически план, относно прилагането на част от предвидените в Регламента задължения, свързани с прозрачността и отчетността,   като например формата за „публично достъпното и достатъчно подробно резюме“, което компаниите трябва да представят относно използването на съдържание за обучение на модели.

В същото време Европейската комисия подготвя създаването на Офис за изкуствения интелект.

Следващите стъпки:

За да бъде Регламентът окончателно приет и да влезе в сила, Комитетът за вътрешния пазар и Комитетът за граждански свободи на Европейския парламент ще гласуват текста на 13 февруари, а пленарното гласуване в Парламента е индикативно насрочено за 10-11 април. След това, вероятно също през април, официалното приемане на Регламента ще бъде завършено с одобрение на министерско равнище от Европейския съвет.

Законът за изкуствения интелект трябва да влезе в сила 20 дни след публикуването му в Official Journal на ЕС. Прилагането на задълженията за моделите на генеративен изкуствен интелект ще започне година по-късно.

 

Снимка: Pixabay